Žilinská nemocnica ocenila prácu zdravotných sestier na svojich oddeleniach


Foto: Žilinská nemocnica ocenila prácu zdravotných sestier na svojich oddeleniach
Galéria: 7 fotiek
Foto: FNsP Žilina

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline ocenila prácu zdravotných sestier na oddeleniach.

„V priebehu mesiacov marec, apríl a máj prebiehalo v našej nemocnici na základe krátkych dotazníkov, bolo ich približne 400, hodnotenie sestier nášho zariadenia. Pacienti mohli určiť aj meno sestry, ktorá sa im na danom pracovisku páči,“ uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Gabriela Tvrdá.

Ocenenia si z rúk vedenia prevzali:

 • Jana Brathová - sestra z Centra pre liečbu drogových závislostí v Považskom Chlmci
 • Zdenka Slyšková - manažérka dennej zmeny na psychiatrickom oddelení
 • Monika Muchová – sestra na hematologickom oddelení
 • Marek Tokár - sestra CPLDZ Považský Chlmec
 • Zdenka Podpleská - vedúca sestra na kožnom oddelení
 • Amália Krkošková - vedúca sestra novorodeneckého oddelenia
 • Helena Závodská - manažérka dennej zmeny na oddelení klinickej a radiačnej onkológie

„Skláňam sa pred vašou prácou. Ešte v nedávnej minulosti som pozeral na všetkých vás ako pacient. Dnes vidím, že práca sestier je naozaj veľmi ťažká. Táto anketa hovorí, že ľudia, ktorí za vami chodia, vás dokážu aj oceniť nielen ako jednotlivcov, ale aj ako kolektív a to znamená, že tá práca sa robí dobre,“ poznamenal generálny riaditeľ Igor Stalmašek.


Medzi ocenenými sestrami bol aj jediný muž

Ocenený bol aj jeden muž, ktorý cenu vníma ako pozitívnu spätnú väzbu, že svoju prácu robí správne. „Vážim si to. Naše oddelenie nie je oddelením, ktoré je náročné po somatickej stránke, ale sme prísni na dodržiavanie pravidiel a režimu, pretože máme pacientov liečiacich sa na závislosť od alkoholu, drog, či gamblingu,“ povedal Marek Tokár pôsobiaci v CPLDZ.

Pacienti v dotazníku označili aj kolektívy, ktoré sa im páčia:

 • kolektív JIS gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
 • kolektív JIS oddelenia úrazovej chirurgie a oddelenia úrazovej chirurgie, chirurgického oddelenia, neurochirurgického oddelenia
 • kolektív FBLR, rádiologického oddelenia, pediatrického oddelenia
 • kolektív pediatrickej ortopédie

„Chcem poďakovať za vašu vysokú odbornosť, profesionalitu, empatiu aj za to, čo robíte pri lôžku pacienta, alebo na ambulancii,“ dodal námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť Roman Mráz.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS FNsP Žilina