Pozemok na Solinkách pre parkovanie chcú poslanci kúpiť aj napriek vyššej cene oproti posudku


Foto: Pozemok na Solinkách pre parkovanie chcú poslanci kúpiť aj napriek vyššej cene oproti posudku Foto: Peter Cibulka

Na najbližšom Mestskom zastupiteľstve mesta Žilina budú poslanci rokovať aj o návrhu z dielne Petra Cibulku a Ľubomíra Bechného, ktorým navrhujú odkúpenie pozemku na Solinkách o výmere 3 955 m2 za cenu 531 000,- EUR bez DPH. Podľa návrhu by malo mesto Žilina pozemok kúpiť buď z vlastných zdrojov, alebo prefinancovať úverom.

Práve tento pozemok, ktorý patrí k najväčším plochám na spomínanom žilinskom sídlisku, by mohol pomôcť vyriešiť zlú situáciu s parkovaním. Vybudovaním parkovacích miest by sa podarilo sídlisku a jeho obyvateľom výrazne uľaviť, poslanci pripomínajú, že odstavovanie áut na chodníkoch ohrozuje bezpečnosť chodcov a ničí pešie komunikácie.

„Nedostatok voľných parkovacích miest teda spôsobuje dlhodobé škody v spoločenskej a finančnej rovine. Odkúpenie tohto pozemku by veľmi výrazne pomohlo túto nepriaznivú situáciu efektívne riešiť,“ uviedol Peter Cibulka, ktorý je zodpovedný za vypracovanie.

Poslanci apelovali na majiteľa, znalecký posudok určil cenu pozemku na 340-tisíc eur


Problémom pri kúpe pozemku však zostáva jeho cena, podľa znaleckého posudku sa pohybuje na úrovni 340-tisíc eur. Z poverenia mestského zastupiteľstva rokoval o kúpe pozemku prednosta Mestského úradu v Žiline. Majiteľ pozemku, ktorým je podľa katastra spoločnosť TATRA REAL a.s., požadoval pri rokovaniach takmer dvojnásobok sumy určenej znaleckým posudkom.

Aj preto ho oslovili mestskí poslanci, ktorí komunikovali aj fakt, že predmetný pozemok je pre zahustenie výstavby v lokalite nevyužiteľný na komerčné účely, napríklad výstavbu bytov.„Znalecký posudok určil všeobecnú hodnotu pozemku na 340 000 eur. Ako poslanci mesta Žilina musíme dbať na čo najlepší verejný záujem. Vami ponúkaná cena pozemku je takmer dvojnásobná oproti nezávislému odbornému oceneniu,“ uviedlo spolu 25 mestských poslancov v liste adresovanom priamo konateľovi spoločnosti TATRA REAL a.s. V liste žiadali majiteľa o prehodnotenie ponuky na odpredaj pozemku.

Majiteľ je ochotný predať pozemok za nákupnú cenu, tá je vyššia oproti znaleckému posudku

V odpovedi na list poslancov spoločnosť spresnila, prostredníctvom predsedu predstavenstva, aké položky vstupovali do výpočtu konečnej ceny, za ktoré bola pôvodne ochotná pozemok mestu odpredať. Kúpna cena pozemku pred deviatimi rokmi predstavovala sumu 531-tisíc eur.

„Naše nadobúdajúce náklady na uvedený pozemok boli vo výške 531 000 eur, časová hodnota peňazí od roku 2008 predstavuje približne 106 000 eur pri 2,5% úroku. Ďalšie náklady ako urbanistické štúdie, projektová dokumentácia na územné rozhodnutie, mzdové náklady, účtovníctvo, dane činia viac ako 20 tisíc eur. Z toho teda vyplýva, že sme do daného pozemku investovali približne 657 000 eur,“ uviedol v odpovedi Ivan Ostrihoň, predseda predstavenstva TATRA REAL a.s.

Kompromisná suma je teda na úrovni približne o 200-tisíc eur viac v porovnaní so znaleckým posudkom. „Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam, sme ochotní predať spomínanú parcelu v hodnote 531 000 eur,“ dodal Ostrihoň s tým, že rozdiel v investovanej sume približne 126-tisíc eur by bol dar mestu Žilina.

Miesta pre parkoviská sa hľadajú ťažko, mesto v minulosti predalo množstvo vhodných plôch

Napriek rozdielu oproti cene určenej znaleckým posudkom je kúpa pozemku podľa predkladateľov potrebná. „V tejto lokalite Soliniek nie je iný adekvátny priestor na vybudovanie väčšieho množstva parkovacích miest. Spolu s kolegom Bechným rozmýšľame nad ďalšími troma lokalitami, ktoré sú, bohužiaľ, tiež v súkromných rukách. Najprv ale musíme dotiahnuť to, do čoho sme sa pred vyše rokom pustili,“ argumentuje poslanec a predkladateľ Peter Cibulka.

Problémom je podľa jeho slov aj to, že mesto v minulosti predávalo pozemky neefektívne. Situácia sa navyše každým mesiacom zhoršuje, sídlisko si už nemôže dovoliť čakať, pretože je nutné riešiť aktuálne problémy.

„Žiaľ, v minulosti mesto neskutočne nezodpovedne predávalo mestské pozemky, ktoré nám teraz chýbajú, aby sme mohli riešiť aktuálne problémy. Majiteľ pozemku tvrdí, že to predáva za cenu, za ktorú to zakúpil, čiže naozaj neviem, čo by ho donútilo predať to mestu lacnejšie. Každopádne s kolegom Ľubom Bechným sa nám nechce čakať desať rokov, kým sa nám na sídlisu nezaplnia komplet všetky chodníky a zeleň autami,“ dodal Cibulka s tým, že sa snažia robiť čo môžu pre zlepšenie stavu.

Prečítajte si viac: