Hokejisti MsHKM Žilina sústredení len na jednej škole?


Foto: Hokejisti MsHKM Žilina sústredení len na jednej škole?

Mladí žilinskí hokejisti sa pár dní pred začiatkom nového školského roka dostali do nepríjemnej situácie. Tá vyplynula z uznesenia MsHKM Žilina. To určuje, že deti, ktoré chcú byť zaradené v tréningovom procese, musia navštevovať Základnú školu Vendelína Javorku.

Mesto Žilina týmto krokom nepriamo núti rodičov mladých hokejistov, aby svoje deti prihlásili na Základnú školu Vendelína Javorku. Tú si vedenie mesta v minulom roku vybralo za školu, kde chce sústrediť mladých športovcov z celého mesta. Rodičia tak stoja pred neľahkou situáciou – musia obetovať prípadný rozvoj v iných oblastiach ako v hokeji.

Na situáciu upozornil Martin Barčík, ktorého oslovili nahnevaní rodičia detí: „Týmto nariadením, vydaným iba pár dní pred začiatkom školského roka, dal primátor Choma rodičom mladých hokejistov zo Žiliny a okolia najavo, ako si neváži ich talentovaných detí a podporu ich rodičov. V časoch, kedy nielen hokej, ale všetky športy bojujú o každé športuchtivé dieťa, sa Igor Choma nariadením o navštevovaní jedinej správnej školy vracia o 25 rokov do doby, kedy strana a politika určovala, kto sa kde bude vzdelávať a či pracovať. Mesto Žilina tak jasne ukázalo, ako mu „záleží“ na slobodnej vôli a rozvoji svojich občanov,“ povedal krajský poslanec a kandidát na primátora Žiliny Martin Barčík.

O vyjadrenie sme požiadali aj primátora Igora Chomu, ktorý však zatiaľ neodpovedal. V prípade vyjadrenia článok aktualizujeme.

Vyjadrenie primátora Igora Chomu:

Vážení,

dovoľujem si reagovať na tlačovú správu, ktorú napísal pán Barčík, keďže v správe sa uvádzajú nekorektné informácie. A rád by som uviedol veci na pravú mieru, aby nebola táto téma ďalej politicky zneužívaná.

Už v čase rušenia školy v Mojšovej Lúčke som zreteľne deklaroval, že mojou snahou je vytvoriť riadnu športovú školu, ktorá bude sústreďovať mladé talenty zo Žiliny. To znamená, že športovci, najmä hokejisti, na tejto škole budú mať vytvorené podmienky na riadnu športovú prípravu a paralelne im bude upravená aj výučba predmetov príslušného stupňa vzdelávania. Je predsa rozdiel mať školu so športovými triedami, alebo mať športovú školu, s parametrami vyhovujúcimi takémuto štatútu školy.
V športových hokejových triedach sa poskytuje komplexná športová príprava (KŠP), nakoľko je vzdelávanie prispôsobené  tréningovému procesu. Ak má rodič záujem dať dieťa do inej školy, určite môže, ale v takom prípade pravdepodobne nebude môcť dieťa sa zúčastňovať všetkých aktivít, nakoľko bude navštevovať inú školu - výkonnostne bude asi potom trochu inde a samozrejme nemusí „pasovať“ do žiadnej päťky, s ktorými tréner intenzívne pracuje. To je, myslím, úplne logické.

Ako štatutár mesta som podpísal uznesenie MSHKM, a tým som ho zobral na vedomie, pretože je v súlade s dlhodobou koncepciou Mesta v oblasti rozvoja mládežníckeho a žiackeho hokeja v Žiline. Ku konečnému rozhodnutiu však vždy musí dospieť vedenie MSHKM, MSHK a školy. Ja zasahujem len v prípade, keď sa jedná o koncepčné záležitosti alebo keď to považujem za nevyhnutné. S týmto rozhodnutím MSHKM sa plne stotožňujem nakoľko je v záujme žiakov, ich rodičov a občanov mesta. Uznesenie MSHKM sa týka len žiakov základných škôl, nie gymnázií. Mesto vynaložilo naozaj veľa financií na to, aby vznikli triedy k spokojnosti rodičov. S rodičmi neustále komunikuje a rieši ich podnety, čoho výsledkom je aj vznik samotného MSHKM (Mestský hokejový klub – mládež), ktorý uvedené nariadenie pripravil. Teda nejde o žiadny diktát z mojej strany, ale o systémové kroky a pravidlá, ktoré by mali fungovať, aby sa ŠHT mohli rozvíjať a vychovávať talenty. Takto to funguje v iných mestách, v zahraničí a aj v iných športoch. A aj naďalej bude možné písomne požiadať o udelenie výnimky (môžu existovať rôzne neštandardné problémy) a vedenie klubu ich zváži.

Vidno, že niektorí rodičia mladých hokejistov - žiakov ešte nie sú pripravení dať svoje deti na športovú školu a treba to rešpektovať. Je ich právom rozhodnúť sa pre ktorúkoľvek základnú školu. Bude však na vedení školy a klubu aby do budúcnosti boli všetci športovci - hokejisti na škole V. Javorku, pretože to bude škola s vysokou kvalitou vyučovania skombinovaná s ideálnym rozvrhom hodín prispôsobeným tréningom.

A s rodičmi sa kedykoľvek rád stretnem, ak budú chcieť a budeme opäť na túto tému diskutovať, tak ako aj v minulosti… 

S úctou

Prečítajte si viac: