Mesto Žilina ocenilo obetavú prácu učiteľov, pozrite si ich mená


Foto: Mesto Žilina ocenilo obetavú prácu učiteľov, pozrite si ich mená

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Žiline uskutočnilo každoročné slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógom škôl a školských zariadení mesta Žilina, v rámci ktorého bola udelená i Cena Janka Frátrika pre rok 2017. Mesto ocenilo celkom 24 pedagogických a výchovných pracovníkov.

Oceňovanie prebehlo v utorok 28. marca 2017 pri príležitosti Dňa učiteľov. Pedagógovia a pracovníci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa stretli v Rosenfeldovom paláci.

Zástupcovia mesta Žilina, ktorými boli Patrik Groma a Anton Trnovec a vedúca odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline - Viera Popluhárová, odovzdali ocenenia pre 24 pedagogických a výchovných pracovníkov. Návrhy na ocenenia mohli podať pracovníci materských a základných škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času, ako aj viacerí občania a inštitúcie.

Všetkým ocenením pedagógom gratulujeme

Všetkým ocenením pedagógom gratuluje aj Mesto Žilina a želá im veľa elánu a síl v ich pracovnom i súkromnom živote.

„Napriek tomu, že práca pedagóga je často zložitá a neľahká, ba niekedy aj nevďačná a nedocenená, zostali ste jej dodnes verní. Je to dôkazom toho, že úlohu učiteľa nevnímate len ako zamestnanie, ale predovšetkým ako svoje poslanie a za to vám patrí veľká vďaka,“ uviedol Patrik Groma, prvý zástupca primátora.


Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti predškolskej výchovy

 • Milada Danajová (MŠ Suvorovova)
 • Jana Hlaváčová (MŠ Školská)
 • Oľga Hrušková (MŠ Jarná)

Za dlhoročnú kvalitnú prácu v umeleckom školstve

 • Mgr. Zlatica Lajčiaková (ZUŠ Ferka Špániho)
 • Anastázia Orolinová (ZUŠ Ladislava Árvaya)

Za dlhoročnú prácu a úspechy v mimoškolskej záujmovej činnosti

 • Bc. Miroslava Vršanská (CVČ Kuzmányho)

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti základného školstva

 • Mgr. Eva Kuderavá (ZŠ Limbová)
 • Mgr. Viera Kubicová (ZŠ Karpatská)
 • Mgr. Iveta Brunová (ZŠ Lichardova)
 • Mgr. Anna Szalová (ZŠ Martinská)
 • Mgr. Miloslav Česal (ZŠ Slovenských dobrovoľníkov)
 • Mgr. Anna Mičicová (ZŠ Slovenských dobrovoľníkov)
 • Mgr. Mária Tóthová (ZŠ Jarná)
 • Mgr. Květoslava Horníšová (ZŠ s MŠ Školská)
 • Mgr. Alena Kubičková (ZŠ s MŠ Do Stošky)
 • Mgr. Zlatica Reguliová (ZŠ s MŠ sv. Gorazda)
 • Mgr. Miroslava Petríková (ZŠ s MŠ Dolná Trnovská)
 • Mgr. Mária Saganová (ZŠ V. Javorku)

Za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu

 • Mgr. Alena Tisoňová (ZŠ s MŠ Gaštanová)
 • Mgr. Monika Pistovčáková (ZŠ Nám. Mladosti)
 • Monika Púčková (MŠ Limbová)
 • Mgr. Mária Kianičková (ZŠ V. Javorku)

Cena Janka Frátrika

 • Mgr. Karol Veselský (ZŠ s MŠ Gaštanová)
 • Marcela Čamatejová (MŠ Študentská)

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: