Odborári sa dohodli s Kia Motors Slovakia, tarifné platy pôjdu hore o 75 eur


Foto: Odborári sa dohodli s Kia Motors Slovakia, tarifné platy pôjdu hore o 75 eur Foto: ilustračné

Kmeňoví zamestnanci závodu Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom majú dôvod oslavovať, hrozba štrajku a zotrvanie v štrajkovej pohotovosti im prinieslo zvýšenie platov. Už od začiatku budúceho mesiaca si tak zamestnanci prilepšia ako v tarifnom plate, tak aj v príplatkoch za prácu v noci. Odborári sa s automobilkou dohodli a od 1. apríla 2017 tak tarifný plat zamestnancov vzrastie o 75 eur, príplatok za nočné služby o 36 centov na hodinu.

Zvýšenie predstavuje v relatívnom vyjadrení 8,8%, ktoré je už blízko k 10-tim percentám. Tie požadovali odborári pre zamestnancov vo výrobe počas všetkých piatich kôl vyjednávaní. Výsledku predchádzalo náročné, štvorhodinové rokovanie, ktoré skončilo v pondelok nadránom. Navýšenie bude realizované formou podpisu Dodatku č. 3 podnikovej Kolektívnej zmluvy, platnej na roky 2015 až 2019.

„V porovnaní s našim deklarovaným cieľom - navýšiť tarifné mzdy výrobných zamestnancov o 10% -  dohodnuté navýšenie o 75 eur predstavuje u  zamestnancov v najnižšej tarifnej triede 1A  navýšenie o 11,05%, a pre približne 1300 zamestnancov v triede 1D čiastka 75 eur predstavuje navýšenie o  8,8%. Dosiahnuté navýšenie základných miezd predstavuje pre zamestnancov rast, zodpovedajúci posunu zamestnancov v tarifnej tabuľke smerom nahor,“ potvrdil informáciu predseda Výboru Základnej organizácie OZ KOVO KIA Žilina Miroslav Chládek.

Odborári považujú dohodu za úspech, prišla dva dni po tom, ako sa skončila oficiálna možnosť uzavrieť dohodu pred sprostredkovateľom. “Považujeme to za čiastkový úspech a berieme to ako štartovaciu čiaru,” dodal Chládek. Vedenie automobilky zareaguje na výsledky rokovaní dnes o 15:30 hod.

Bližšie informácie budeme aktualizovať.


Prečítajte si viac: