Detičkám v Centre sociálnych služieb Lúč odovzdali sladké balíčky a darčeky


Foto: Detičkám v Centre sociálnych služieb Lúč odovzdali sladké balíčky a darčeky

V sobotu 17. decembra 2016 sa zástupca primátora Anton Trnovec zúčastnil charitatívnej akcie v Centre sociálnych služieb Lúč v Žiline. Spolu so športovým riaditeľom MsHK Žilina Imrem Vlaškom odovzdali deťom a matkám, ktoré žijú v centre sladké balíčky a drobné darčeky.  

Vedenie MsHK Žilina, a.s. sa rozhodlo pomôcť vydražením dresu jedného zo známych hráčov klubu. Z výťažku bolo zakúpených množstvo sladkostí a malých darčekov pre deti a ich matky, ktoré žijú v Centre sociálnych služieb Lúč. Pre deti bol pripravený aj kultúrny program: divadlo Príbeh im zahralo úžasné prestavanie, mohli si dať pomaľovať tvár, piekli medovníky a veľa ďalších aktivít, ktoré im spríjemnili deň.

„Sme veľmi radi, že sme mohli takouto cestou pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Je úžasné, koľko ľudí je ochotných pomáhať a urobiť radosť tým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Vidieť radosť v detských očkách je to najkrajšie,“ povedal Anton Trnovec.

Centrum sociálnych služieb Lúč je sociálnym zariadením denného a celoročného pobytu, v ktorom sa poskytuje starostlivosť hendikepovaným a týraným matkám s deťmi, ktoré vyžadujú neustálu asistenciu pri každodenných povinnostiach, starostlivosti a výchove detí. Činnosť zariadenia je zameraná na poskytovanie sociálneho servisu a asistencie, sociálno-psychologického výcviku, terapeutických aktivít v zmysle pracovnej terapie, arteterapie, psychologické poradenstvo, výchovno-pedagogickú činnosť, voľno-časové aktivity, tábory v zmysle zážitkovej pedagogiky, kreatívne dielne.

Centru už 5 rokov pomáha aj dobrovoľníčka Tina Majtánová, ktorá sa pred niekoľkými rokmi tiež ocitla v neľahkej situácii – sama s malým dieťaťom. Už päť rokov mesiac pred Vianocami organizuje nefinančnú zbierku, ktorú vždy pred sviatkami odovzdá centru. Zbiera oblečenie, hračky, knihy či hygienické potreby, ktoré sú v dobrom stave a môžu pomôcť. Začiatky boli ťažké, do jej zbierky sa zapájali prevažne priatelia a rodina, dnes je toho toľko, že na darované veci nemá ani dostatok úložného miesta. Od januára 2017 chce pomáhať už celoročne, a to prostredníctvom svojho Občianskeho zrušenia Mama, ktoré založila. „Verím, že Tina bude inšpiráciou aj pre ďalších občanov nášho mesta,“ dodal na záver Trnovec.


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina