Čerpacej stanici na Vlčincoch zistili nekvalitné palivo


Foto: Čerpacej stanici na Vlčincoch zistili nekvalitné palivo Foto: zilina-gallery.sk

Slovenská Inšpekcia životného prostredia vydala výročnú správu, ktorá poukazuje okrem iného aj na kvalitu pohonných hmôt, ktoré tankujeme na čerpacích staniciach a to s dôrazom na znečistenie ovzdušia. Inšpekcia vykonala v roku 2015 celkom 124 kontrol, pri ktorej odoberala vzorky benzínu, nafty aj LPG. 

V Žiline kontrolovali 30 čerpacích staníc a odobrali celkom 70 vzoriek.

Vo výročnej správe sa uvádza informácia, že nedodržanie požadovanej kvality pohonných látok v kvalitatívnych parametroch bolo zistené na 3 čerpacích staniciach, celkovo v 3 vzorkách pohonných látok a v 3 kvalitatívnych parametroch.

Analýzou u 2 vzoriek benzínov bolo preukázané nedodržanie 1 limitnej hodnoty pri každom benzíne, v 1 vzorke motorovej nafty preukázané nedodržanie 1 limitnej hodnoty. Kontrolované subjekty, u ktorých bolo zistené nedodržanie limitných hodnôt porušili povinnosť podľa § 14 ods. 3 zákona o ovzduší.

Výročná správa - celé znenie: http://www.sizp.sk/doc/dokumenty/vyrocna-sprava-2015.pdf

Medzi čerpacími stanicami, ktoré porušili povinnosť podľa zákona je aj jedna zo Žiliny. Ide o ČS TaM Autohof na ulici Vysokoškolákov 2 v Žiline.


Druh PL : BA 95 natural

Počet nedodržaných parametrov: 1

Správne konanie o uložení pokuty bude začaté v roku 2016.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: