Prebytok mesta Žilina za rok 2015 predstavuje sumu 3,58 milióna eur


Foto: Prebytok mesta Žilina za rok 2015 predstavuje sumu 3,58 milióna eur

Zlepšenie hospodárenia mesta Žilina v roku 2015 sa premietlo do pozitívnej záverečnej bilancie. Za rok 2015 predstavovali celkové príjmy do mestskej kasy 64,31 milióna eur, zatiaľ čo výdavky “len” 58,56 milióna eur. Vďaka tomu sa podarilo vytvoriť prebytok vo výške 3,58 milióna eur.

Výsledok hospodárenia mesta Žilina v roku 2015 podľa schváleného záverečného účtu z pondelkového zastupiteľstva tvorí 5,74 milióna eur. Po započítaní operácií finančného charakteru predstavujú disponibilné zdroje zostatok k 31.12.2015 vo výške 3 586 781,40 €. Ten bude nateraz prevedený do rezervného fondu.

Mesto pokračuje v znižovaní dlhov, čakajú nás ešte súdne spory kvôli budove Auparku a s Mestským investičným útvarom

“Poslanci schválili sa aj viaceré zmeny v rozpočte a prerozdelenie prebytku na základe ich návrhov. Mesto pokračuje v zdravom hospodárení, znižovaní dlhov a dosahovaní rozpočtových prebytkov,” uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.

Problémom v tomto roku však môžu byť súdne spory, ktoré mesto vedie vo veci “Aupark” a so spoločnosťou Mestský investorský útvar, s.r.o. V prvom prípade je mesto Žilina žalovaným subjektom vo veci náhrady ujmy vo výške 17 560 914,55 €. Tento spor má korene ešte v predaji Námestia Ľ. Štúra pre výstavbu obchodného centra AUPARK. V dôsledku tohto predaja žalovalo mesto investora o určenie neplatnosti prevodu nehnuteľností.

Taktiež je mesto žalované aj v prípade neuhradených faktúr za investorskú a poradenskú činnosť spoločnosťou Mestský investorský útvar, s.r.o., ktorá sa okrem dohodnutej odmeny v mandátnej zmluve vo výške približne 100 tisíc eur súdi aj o úroky z omeškania vo viac ako 9-násobnej výške oproti vyššie uvedenej istine.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu