V Celulózke vznikne kruhový objazd, ŽSK už vyhlásil súťaž na zhotoviteľa


Foto: V Celulózke vznikne kruhový objazd, ŽSK už vyhlásil súťaž na zhotoviteľa
Galéria: 3 fotky

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zverejnil na svojej stránke výzvu na predkladanie ponúk, ktorej predmetom je prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890 (III/2084 a III/2085), Žilina - Celulózka podľa projektovej dokumentácie.

Predmetom riešenia sú stavebné úpravy križovatky ulíc Pri Celulózke a Rosinská, v blízkosti Vodného diela Žilina

Účelom prestavby je vybudovanie okružnej križovatky s priemerom D=36m v optimálnom umiestnení z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy, ako aj z hľadiska vplyvu výstavby a prevádzky na obyvateľstvo a prírodné prostredie. Hlavným účelom je výstavba kvalitnej a kapacitne vyhovujúcej križovatky, ako dopravného uzla automobilovej, ale aj pešej a cyklistickej dopravy, s napojením na jestvujúce zariadenia a prevádzky, či prepojenie obytných sídiel a oddychových zón.

Vybudovanie okružnej križovatky by neskôr spolu so zmenou organizácie dopravy malo prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie nielen pri Celulózke a na Rosinskej ceste, ale aj na vjazde a výjazde z mestskej časti Trnové.

Po vybudovaní objazdu sa cesta stane oficiálne cestou III.triedy. Predtým ju však čakajú veľké úpravy. Má byť opravená staticky aj šírkovo. Súčasťou kruhovej križovatky bude tiež pripojenie smerom k parkovisku pred Vodným dielom a jeden samostatný výjazd k výstavbe na konci Celulózky pod Vlčincami. Podľa pôvodnej dokumentácie sa počíta aj s vybudovaním odbočovacieho pruhu kúsok ďalej, smerom na Trnové.


Uchádzači môžu zasielať svoje ponuky do 5.mája 2016. Je predpoklad, že s výstavbou by sa mohlo začať už v najbližších mesiacoch.

Predpokladané náklady na stavebné práce sú 420 432 eur bez DPH

Výstavbu bude financovať Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilinavlastníci vedení v styku s cestou.


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmoPrečítajte si viac: