Plánovaná výstavba okružnej križovatky v Celulózke, foto 2