V Celulózke vznikne kruhový objazd, ŽSK už vyhlásil súťaž na zhotoviteľa