Kontajnery na nadrozmerný odpad sú zaplnené rekordne rýchlo. Takto to vyzerá na stanoviskách


Foto: Kontajnery na nadrozmerný odpad sú zaplnené rekordne rýchlo. Takto to vyzerá na stanoviskách
Galéria: 5 fotiek

Čitateľ nás upozornil na situáciu, ktorá pretrváva na stanoviskách, kde sú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery. Mesto Žilina pravidelne organizuje zber nadrozmerných komunálnych odpadov a priebežne počas niekoľkých týždňov rozmiestňuje do každej mestskej časti veľkokapacitné kontajnery. Obyvatelia mestských častí sa tak majú možnosť zbaviť napríklad starého nábytku, oblečenia, stavebného materiálu, alebo akýchkoľvek iných odpadov.

Táto aktivita mesta vyvoláva u ľudí dobré ohlasy. Má však aj druhú, negatívnu stránku. 

Kontajner sa naplní v rekordne krátkom čase, hneď po tom, ako ho na miesto dovezie vozidlo spoločnosti zabezpečujúcej vývoz. Ľudia pokračujú v dovážaní odpadu aj vtedy, ak je preplnený. Ako možno vidieť na fotografiách čitateľa, kontajner je naplnený nad svoju kapacitu a je doslova obložený ďalším odpadom. Akonáhle je odvezený, zvyšný odpad, ktorý doň nevošiel tak zostáva na mieste, kde spôsobuje neporiadok.

“Ten kontajner je každý deň naložený kopcom. Bordel je všade okolo, na uliciach sú stoličky, dosky, staré okná, pohovky… Autá a ľudia chodia po doskách, to tu je koniec sveta,” píše čitateľ Roman.


K rekordne rýchlemu naplneniu prispievajú aj ľudia, ktorí nie sú obyvateľmi mesta. Obyvateľka sídliska Solinky uviedla, že do kontajnerov vyvážajú odpad aj ľudia z okolitých obcí a z firiem, ktoré nepatria po mesto Žilina. Miestni obyvatelia potom nemajú šancu vyhodiť svoje nepotrebné veci. Aj napriek častému odvozu je vždy plný nad svoju kapacitu. 

“Bežne tu vidím dodávky, alebo autá s vozíkmi, ktoré navážajú haldy odpadu. Najčastejšie to býva večer, keď je tma,” hovorí Andrea zo Soliniek.

Ľudia v mnohých prípadoch neporiadok upracú, a to hneď, ako je dovezený nový, prázdny kontajner. Často ale zostáva v okolí aj niekoľko dní. Ak je zber odpadu v tomto mieste ukončený, mnohé veci potom ľudia presunú k plastovým nádobám na komunálny odpad.




Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu