Najlepšie stredné odborné školy v Žilinskom kraji za rok 2015


Foto: Najlepšie stredné odborné školy v Žilinskom kraji za rok 2015 Foto: ilustračné - zilina-gallery.sk
Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB realizoval výskum najlepších stredných škôl v jednotlivých krajoch. Na konci roka 2015 tak v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce zostavil rebríčky piatich najlepších stredných odborných škôl v každom kraji. V rámci výskumu zisťoval ŠIOV u personalistov, vedúcich oddelení či majstrov firiem ich znalosť o školách v okolí. Práve tieto osoby totiž pracujú s absolventmi a ich uplatnením po vyštudovaní.

Výskum sa zameral predovšetkým na vnímanie kvality daných škôl z pohľadu zamestnávateľov, celkovo sa zapojilo viac ako 2000 firiem. Medzi ďalšie parametre patrilo napríklad povedomie o škole, skúsenosti s absolventmi alebo povesť jednotlivých vzdelávacích inštutútií. “Bolo by zbytočné vytvárať celoslovenský rebríček, keďže sa ukázalo, že len málo zamestnávateľov sa zaujíma o školy mimo svojho okresu či kraja. Výsledky by tak boli nepresné,” uviedol Václav Hřích, riaditeľ agentúry, ktorá výskum realizovala.

V Žilinskom kraji Stredná zdravotnícka škola na Hlbokej ceste v Žiline s hodnotením 62,7 percenta.

1. Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina
2. SOŠ poľnohospodárska a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina
3. Stredná zdravotnícka škola, Dončova 7, Ružomberok
4. Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55 Dolný Kubín
5. Spojená škola-HA, Slanická Osada, Námestovo


Prečítajte si viac: