Dočkali sa aj obyvatelia vo Vraní, majú nový erb a symboly


Foto: Dočkali sa aj obyvatelia vo Vraní, majú nový erb a symboly
Galéria: 3 fotky

Žilinská mestská časť Vranie sa tiež dočkala svojich nových symbolov. Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom ostatnom zasadnutí ustanovilo erb, vlajku a zástavy tejto mestskej časti. Žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu, ktorý by symbolizoval Vranie a nadviazal na historické korene, inicioval primátor mesta Žilina Igor Choma a poslanec za obvod číslo 8 Ján Púček.

V súčasnosti je Vranie jednou z mestských častí krajského mesta Žilina. Na stretnutiach poslancov s občanmi vo Vraní sa tiež viackrát hovorilo o histórii mestskej časti a jej významných medzníkoch, na ktoré sú jeho občania právom hrdí. V záujme podpory identity a z úcty k minulosti a predkom iniciovali preto Igor Choma a Ján Púček žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu.

Slávnostné odhalenie symbolov sa konalo 28. februára 2016 o 17.00 hod. na Kultúrnom dome vo Vraní, ktorého sa zúčastnili primátor mesta Žilina Igor Choma, zástupca primátora mesta Žilina Anton Trnovec, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline Emília Talafová, Ján Pažický a Jozef Juriš, ako aj prednosta Mestského úradu v Žiline Igor Liška. Počas odhalenia symbolov program prebiehal v kultúrnom dome, kde sa predstavili tunajšie folklórne súbory. Výnimočné postavenie počas celej ceremónie mal hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu a správca Heraldického registra SR z Ministerstva vnútra SR Ladislav Vrtel, ktorý umocnil svojou prítomnosťou túto výnimočnú chvíľu.

Erb je registrovaný v tejto podobe: v striebornom štíte čierna vrana v zlatej zbroji, stojaca na zelenom kríku, vyrastajúcom zo zelenej pažite.

 

Vlajka pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej(1/9), bielej(2/9), čiernej(1/9), žltej(1/9), čiernej(1/9), bielej (2/9) a zelenej(1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

Od uvedených dvoch symbolov, ktoré pozná zákon o obecnom zriadení, je možné odvodiť aj ďalšie symboly mestskej časti Vranie sui generis (ktoré ale nie sú symbolmi v zmysle zákona o obecnom zriadení): Heraldická vlajka

 Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina