Mesto Žilina poskytne na granty v roku 2016 až 141 tisíc eur, najviac pôjde do športu


Foto: Mesto Žilina poskytne na granty v roku 2016 až 141 tisíc eur, najviac pôjde do športu
Aj v roku 20016 vyčlenilo mesto Žilina financie na podporu aktivít občanov a občianskych združení. Záujemcovia o granty sa môžu uchádzať o podporu aktivít v  oblastiach: kultúra, šport, sociálna a zdravotná oblasť. Financie z grantovej dotácie sa dajú použiť len na aktivity v prebiehajúcom kalendárnom roku.

Najviac dostane šport, kultúra je tesne za ním


Najviac finančných prostriedkov dostanú športové kluby prostredníctvom športových dotácií, objem finančných prostriedkov v grantovom systéme mesta na rok 2016 je nasledovný:

pre oblasť kultúra je vyčlenených 35 000 €
na sociálnu a zdravotnú oblasť 10 000 €
na inštitucionálnu podporu 28 000 €
na športové granty 23 000 €
na športové dotácie 45 000 €

Spôsob schvaľovania grantových dotácií

Uchádzanie sa o podporu mesta je založené na voľnej súťaži. Predložené projekty medzi sebou súťažia a sú hodnotené odbornými grantovými komisiami. Grantové komisie sú zložené z radov poslancov mestského zastupiteľstva a nezávislých odborníkov, ktorí hodnotia žiadosti o poskytnutie grantových dotácií na základe jasných a zverejnených kritérií a odporúčajú ich na schválenie alebo neschválenie s ohľadom na limity financií vyčlenených na dotácie. Proces otvárania prijatých obálok grantového systému bude prístupný aj verejnosti. Na dotáciu nie je právny nárok.

Uzávierka podávania žiadostí na podporu aktivít

Uzávierka pre zasielanie vyplnených grantových formulárov pre športové dotácie je 21. 3. 2016, pre ostatné oblasti 11. 4. 2016. Financie z grantovej dotácie sa dajú použiť na aktivity v kalendárnom roku 2016.

Upozornenie: Podpora športovej činnosti je možná len pre registrovaných športovcov v sekcii ŠPORTOVÉ DOTÁCIE!
 
Vyhodnotenie žiadostí

Zloženie grantových komisií pre rok 2016 bude zverejnené po zasadnutí mestského zastupiteľstva konaného dňa 4. 4. 2016. Grantová komisia má právo neprideliť grantovú dotáciu, pokiaľ úspešný predkladateľ nepredložil v predchádzajúcom kalendárnom roku vyúčtovanie do určeného termínu. Schválené projekty mesto zverejní do 4. 5. 2016 na svojich internetových stránkach.

Otázky žiadateľov a ďalšie informácie
•    e-mail: granty@zilina.sk,
•    tel.: 0908 930 083, 041/ 70 63 319 (do 11. 4. 2016 v pracovné dni do 15.00 hod.)

Všetky informácie, podmienky, dokumenty na stiahnutie a výsledky nájdete na stránkach: http://www.zilina.sk/grantovy-system——vseobecne-informacie/ a pre športové dotácie na stránke: http://www.zilina.sk/sportove-dotacie-2016/.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu