Čitateľ tvrdí, že mestskí policajti sa zašívali, vyjadrenie sme nedostali


Foto: Čitateľ tvrdí, že mestskí policajti sa zašívali, vyjadrenie sme nedostali Foto: čitateľ

Čitateľ nás koncom januára kontaktoval a zaslal nám fotografie vozidla mestskej polície, ktoré parkovalo pri garážach na ulici Sad na Studničkách. Podľa jeho slov sa príslušníci mestskej polície “zašívali” a boli skrytí za garážami. “Keď už sa chcú zašívať, nech to robia aspoň na parkovisku pri tescu alebo pri reštaurácií, ak majú obednú siestu, ale nie takto za garážami,” píše čitateľ.

Policajti majú právo na prestávku rovnako ako iní zamestnanci

“Príslušníkovi sa poskytne prestávka v práci na odpočinok a jedenie najneskôr po štyroch hodinách práce v trvaní 30 min. Pri prácach, ktoré sa nemôžu prerušiť (operačná služba, výkon služby a sledovanie kamerového systému) sa príslušníkovi a zamestnancovi bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečí primeraný čas na odpočinok a jedenie. Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času,” uvádza napríklad organizačný poriadok Mestskej polície v Seredi.

Podobný dokument MP Žilina vo forme prílohy k organizačnému poriadku nie je verejne prístupný na webe Mestskej polície Žilina.

To, ako dlho sa tam vozidlo nachádzalo sme sa nedozvedeli, rovnako ako nám ani mestská polícia neposkytla stanovisko. Ako vidieť na priloženej fotografií, v okolí miesta sa nič nedeje, ani sa tam nikto nenachádza. Čo tam v skutočnosti robilo vozidlo mestských policajtov je teda otázne.

Prečítajte si viac: