Žilinská univerzita otvorila unikátne pracoviská, výstavba stála 44 161 344 eur


Foto: Žilinská univerzita otvorila unikátne pracoviská, výstavba stála 44 161 344 eur
Galéria: 3 fotky

Špičkový aplikovaný výskum má pomôcť zlepšiť kvalitu života aj konkurencieschopnosť regiónu. Oblasť výskumu a vývoja na Slovensku sa opäť posunula o krok vpred. Žilinská univerzita v Žiline dnes otvorila dve špeciálne pracoviská - Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum, ktoré svojim špičkovým výskumom podporia rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu. Oba projekty boli vybudované s finančnou podporou štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu výskum a vývoj.

Spoločným menovateľom Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré za účasti významných predstaviteľov akademického, politického a verejného života slávnostne otvorili v pondelok 7. decembra 2015, je transfer poznania z akademického prostredia do reálneho života. Aplikovaný výskum bude zameraný na inteligentné riešenia v doprave, stavebníctve, priemysle aj energetike. 

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline (UVP) je unikátne výskumné pracovisko na medzinárodnej úrovni. Orientuje sa na vedecký prístup k riešeniu problémov aplikovaných v praxi, pričom využíva a integruje znalosti a skúsenosti vedcov a odborníkov z praxe. Jeho cieľom je vytvorenie funkčného systému prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe s dlhodobou udržateľnosťou, a tým zlepšiť kvalitu života pomocou technologických inovácií a špičkovým výskumom podporiť rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu.


Nosné témy projektu UVP sú zamerané na štyri divízie. Divízia pre inteligentné dopravné systémy (IDS) sa venuje výskumu v oblasti dopravy a prepravy, pričom pokrýva všetky oblasti riešenia komplexných úloh od zberu dát, cez ich analýzu, vyhodnocovanie, simuláciu a následné nasadanie v oblastiach riadenia a optimalizácie dopravy. Špeciálna pozornosť je venovaná riešeniu krízových javov v doprave a konceptu smart cities. Divízia inteligentných materiálov a technológií je veľmi úzko prepojená s divíziou IDS a venuje sa špeciálnym témam z oblasti elektromobility, nadväzuje však aj na témy sledovania vitálnych parametrov s potenciálom využitia v špecifických témach, akými je aj doprava. Inteligentné výrobné systémy sa venujú vývoju inteligentných produktov s využitím špičkových postupov 2D a 3D modelovania. Primárnym cieľom je optimalizácia a zvyšovanie efektívnosti výrobných procesov s ohľadom na všetky faktory výroby, vrátane ergonómie. Samostatná pozornosť je venovaná výskumu a aplikáciám v oblasti bioniky. V rámci divízie informačno-komunikačných systémov boli vytvorené špičkové pracoviská v oblasti fotoniky a optických sietí. Zásadná investícia však integrovala podporu pre ďalšie výskumné oblasti v podobe superpočítača špecificky vytvoreného pre spracovanie a ukladanie rozsiahlych množín dát (data intensive high performance computer).

Celková rozloha UVP je takmer 5 300 m2, podlahová plocha cca 3 550 m2. Projekt vytvoril 15 špičkových laboratórií zameraných primárne na oblasti inteligentnej dopravy a inteligentnej výroby. V rámci organizačnej štruktúry pribudlo 120 nových pracovných miest pre výskumných a odborných zamestnancov. Celkové výdavky projektu boli 44 161 344,21 eur. Výskumné centrum bude v spolupráci s partnerom projektu Výskumným ústavom dopravným, a. s., pôsobiť ako regionálne centrum aplikovaného výskumu.

Vo výskume sa zameriava na oblasti, v ktorých je Žilinská univerzita v Žiline dlhodobo úspešne etablovaná - dopravu, s dôrazom na riadenie, prevádzku, nové materiály, stavby a strojárstvo, inteligentné systémy, ale aj na obnoviteľné zdroje energií. Aktivity centra sa teda orientujú na tri hlavné segmenty - dopravnú infraštruktúru, progresívne materiály, inteligentné budovy a obnoviteľné zdroje. Prostredníctvom nich plánuje centrum oslovovať zástupcov priemyslu na Slovensku ako aj malé a stredné podniky v rôznych oblastiach pôsobenia.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu