Tohtoročné kosenie v Žiline je v rukách mesta. S úpravou zelených plôch začnú 22. apríla


Foto: Tohtoročné kosenie v Žiline je v rukách mesta. S úpravou zelených plôch začnú 22. apríla Foto: zilina.sk

Po minuloročnej nespokojnosti s údržbou verejnej zelene v Žiline, ktorú zabezpečovala bratislavská spoločnosť A.I.I. Technické služby, samospráva preberá túto činnosť do vlastných rúk. Po novom sa o úpravu a čistenie trávnatých plôch postarajú Technické služby mesta Žilina. Tie vznikli v roku 2021, aby postupne nahrádzali služby externých dodávateľov.

„V prvej fáze prebrala spoločnosť pod svoju správu verejné osvetlenie, od minulého roka sa jej služby rozšírili o správu, údržbu a opravy športovísk, detských ihrísk, mestského mobiliáru a fontán. Zamestnanci technických služieb zabezpečujú tiež vývoz odpadu z malých smetných nádob, drobné stavebné práce a jednoduché operatívne činnosti ako čistenie či manipulačné práce,“ spresňuje mesto.

Radnica s bratislavskou spoločnosťou vypovedala zmluvu už vlani. Príčinou bolo to, že firma nestíhala zabezpečovať kosenie podľa vopred dohodnutého harmonogramu a neplnila tak nastavené štandardy v zmysle zmluvy. Od prichádzajúcej zmeny si radnica sľubuje väčšiu efektivitu, no zároveň aj zníženie nákladov

„Som nesmierne rád, že sa nám darí krok po kroku napĺňať našu víziu, ktorej cieľom je postupne prevziať jednotlivé komunálne služby a vykonávať ich vo vlastnej réžii, čím sa vyhneme dodávateľom z externého prostredia. Týmto spôsobom vieme výrazne znížiť náklady a navyše sa zjednoduší i komunikácia pri riešení nepredvídaných udalostí,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne.


Žilinská mestská spoločnosť musela podľa jeho slov zabezpečiť nákup novej techniky, strojového vybavenia a vytvorenie ďalších pracovných miest. S kosením verejných zelených plôch sa začne v pondelok 22. apríla. V teréne bude 13 traktorových kosačiek a dostatočný počet ručných koscov využívajúcich rotačné kosačky a krovinorezy.

Postarať sa budú musieť o verejné plochy s rozlohou 1 700 000 m², pričom údržbu bude rozdelená do troch tried. Do prvej triedy sú zaradené spoločensky významné parkové a rekreačné plochy s frekventovaným využívaním. Kosia sa podľa potreby 12-, 6- alebo 4-krát ročne.

Do druhej triedy patria vnútrobloky, mestské časti, uličná zeleň, ale tiež cintorín na Bôriku a cestné ťahy. Kosiť sa budú 6-krát alebo 4-krát za rok, pričom prioritne sa vykosia ostrovčeky a cestná zeleň, ďalej detské ihriská a exponované plochy,“ spresňuje konateľ mestských technických služieb Peter Rolko a doplnil, že do triedy III spadajú extenzívne trávniky, ktoré sa budú kosiť 5-krát za rok.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu