Mesto Žilina predáva dom v centre mesta. Pôvodnú cenu znížili o desaťtisíce eur


Foto: Mesto Žilina predáva dom v centre mesta. Pôvodnú cenu znížili o desaťtisíce eur

Mesto Žilina vyhlásilo ešte v októbri minulého roka obchodnú verejnú súťaž o svoj nehnuteľný majetok. Samospráva predáva bytový dom, ktorý sa nachádza v radovej zástavbe na Ulici 1. mája v centre mesta. Záujemcovia majú ešte posledné dni možnosť zapojiť sa do elektronickej aukcie. 

Nehnuteľnosť sa predáva na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo ešte v júni minulého roka. Bytový dom so súpisným číslom 1013 by mal mať tri poschodia a pivnicu. K stavbe prináleží aj záhrada s výmerou 77 metrov štvorcových.

Minimálna suma, za ktorú chcelo mesto nehnuteľnosť predať, bola pôvodne 590-tisíc eur. Zdá sa však, že o predmetný obytný dom nebol veľký záujem, pretože cenu znížili o desaťtisíce eur. Vyplýva to z oznamu zverejnenom na úradnej tabuli mesta. 

Nová minimálna suma predstavuje 531-tisíc eur. Pod zníženie ceny sa mohol podpísať okrem iného aj nevyhovujúci stav budovy, na ktorý sme upozornili v minulom článku. Lehota na podávanie návrhov končí 22. februára 2024. 


Záujemcovia ich môžu poslať poštou alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom „súťaž - predaj rodinný dom na ul. 1. mája“. Pokiaľ však máte aktivovanú elektronickú schránku, návrh musíte doručiť elektronicky.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu