Žilinčania mestu vlani zaplatili 688-tisíc eur za parkovanie. Kde pribudnú parkoviská a platené zóny?


Foto: Žilinčania mestu vlani zaplatili 688-tisíc eur za parkovanie. Kde pribudnú parkoviská a platené zóny? Foto: Mesto Žilina

Žilinská radnica minulý rok prevzala parkovanie v meste do svojich rúk a zaviedla novú parkovaciu politiku. Na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva teraz putuje mimoriadna informatívna správa k regulácii parkovania nielen v centre, ale aj v ostatných mestských častiach.

Jej súčasťou je vyhodnotenie činností, ktoré mesto zrealizovalo v roku 2023, ako aj príjmov a výdavkov spojených s parkovaním. Poslancom bude predložený aj finančný plán na rok 2024 a pozmenený harmonogram zavádzania plateného parkovania v ostatných častiach mesta.

V súlade s týmto harmonogramom mal byť v roku 2023 vypracovaný projekt na nové parkovisko na ulici M. Bela a vydané povolenie na vybudovanie parkovacích miest na Solinkách. S miernym omeškaním bolo doplnených aj 84 parkovacích miest na Hájiku, konkrétne na uliciach Dadanova, Petzvalova, Kempelenova a na Ulici Korzo.


Na ich realizáciu mesto minulo viac než 200-tisíc eur z peňazí, ktoré vyzbieralo za parkovanie. Celkový príjem samosprávy z parkovania minulý rok predstavoval 688 100 eur, pričom výdavky spojené s rovnakou činnosťou stáli radnicu 513 750 eur. Zvyšné financie boli využité na činnosti viazané fondom mobility. Viac informácií o nich nájdete na oficiálnom webe mesta.

Prednosta mestského úradu Michal Berger v predkladanom materiáli pozmenil harmonogram budovania nových parkovacích plôch a regulácie parkovania na žilinských sídliskách nasledovne:

Rok 2024

 • Doplnenie parkovacích miest na Solinkách.
 • Regulácia (spoplatnenie) parkovania na sídlisku Hájik, ktorého podmienkou bolo vyššie spomínané dobudovanie parkovacích miest.
 • Povolenie na výstavbu parkoviska na ulici M. Bela a prípadne aj jeho realizácia.

Rok 2025

 • Zavedenie plateného parkovania na Solinkách.
 • Vybudovanie parkoviska na ulici M. Bela, pokiaľ sa to nepodarí počas roka 2024.

Rok 2026


 • Vytvorenie nových parkovacích miest na sídlisku Hliny V. až Hliny VIII.
 • Doplnenie parkovacích miest na Bôriku.
 • Regulácia parkovania na sídlisku Hliny V. až VIII. a na Bôriku.

Rok 2027

 • Doplnenie parkovacích miest na sídlisku Vlčince. (Tie mali byť pôvodne vybudované o rok skôr.)
 • Spoplatnenie parkovania na Vlčincoch.
 • Analýza a projekty organizácie dopravy vo vybraných mestských častiach s cieľom zlepšenia dynamickej a statickej dopravy.

„Podmienkou plnenia plánovaného harmonogramu je finančné krytie jednotlivých činností v rozpočte mesta,“ píše prednosta v správe. Zároveň predpokladá, že všetky aktivity budú financované z peňazí vyzbieraných za parkovanie.


Problémom je, že v rozpočte na rok 2024 neboli účelovo vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu parkovacích miest na Solinkách ani na projekt a osadenie nového dopravného značenia na sídlisku Hájik. Obe tieto činnosti by však podľa harmonogramu mali byť vykonané ešte tento rok. Otázne preto ostáva, ako sa k predkladanému materiálu postaví mestské zastupiteľstvo.

Prednosta v informatívnej správe predpokladá, že počas roka 2024 dosiahnu príjmy z parkovného sumu 900-tisíc eur. Najväčší príliv peňazí očakáva z parkovacích automatov, následne z parkovacích kariet, SMS lístkov a nakoniec z lístkov zakúpených cez aplikáciu.

V pláne je minúť rovnakú sumu, ako sa vyzbiera. Približne polovica z nej bude využitá na prevádzku parkovacích automatov, informačného systému, aplikácií, SMS a tiež na personálne náklady. Zvyšné peniaze sú určené na aktivity viazané účelovým peňažným fondom mobility. Hoci prehľadný účet určený na financie z parkovania bol vytvorený už minulý rok, oficiálny fond má vzniknúť až v najbližšej dobe.

„Vzhľadom na jednoznačné, efektívne a účelové využívanie príjmov z parkovania do najbližšieho mestského zastupiteľstva predkladáme návrh na zriadenie účelového peňažného fondu mobility s pravidlami jeho tvorby a vykazovania prostriedkov,“ píše Berger v časti navrhujúcej ďalší postup.

Medzi zainteresovanými osobami sa hovorilo aj o vybudovaní záchytného parkoviska, ktoré by slúžilo najmä pre návštevníkov Žiliny. Mesto sa však k tejto téme zatiaľ oficiálne nevyjadrilo.


Prečítajte si viac:


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu