Mesto Žilina s lampiónmi nesúhlasilo, dôvodom je neporiadok v meste na druhý deň


Foto: Mesto Žilina s lampiónmi nesúhlasilo, dôvodom je neporiadok v meste na druhý deň Foto: zilina.sk

V uplynulých dňoch zažila Žilina jedno z podujatí, ktoré sa v meste koná už niekoľko rokov po sebe - Večer Tisícov Želaní. Akcia, ktorej hlavným vyvrcholením je vypúšťanie lampiónov šťastia, pritiahne každý rok na Hlinkovo námestie tisícky zvedavých Žilinčanov. Tí vypustia lampión aj so želaním a sledujú, ako stúpa spolu s ostatnými stovkami lampiónov. Akcia má okrem podporovateľov aj množstvo odporcov - dôvodom je neporiadok v meste na druhý deň.

Lampióny dopadajú nekontrolovateľne, často na domy a záhrady nezúčastnených

Aj v náväznosti na sťažnosti občanov mesto vydalo niekoľko dní pred akciou vyhlásenie, v ktorom jasne definuje, že sa nestotožňuje s akciou. Podobné vyhlásenia vydalo mesto aj v minulých rokoch, pred rokom dokonca akciu zakázalo. “S týmto podujatím sa mesto nestotožnilo z poriadkových a bezpečnostných dôvodov a vzalo do úvahy mnohé  sťažnosti zo strany občanov nášho mesta, hlavne na čistotu v meste na druhý deň,” uvádza sa v oficiálnej tlačovej správe mesta Žilina.

Problémom akcie je aj fakt, že vypúšťanie lampiónov nebolo na meste nahlásené a každý na námestí tak konal “na vlastnú zodpovednosť” a lampión vypustil sám za seba. “Na Mestský úrad v Žiline bolo doručené oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí „Koncert skupiny Arzén a Jozefa Pavlusíka“, ktoré sa uskutočnilo 12. novembra 2015 na Námestí Andreja Hlinku v Žiline. Taktiež bolo vydané povolenie na užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN Mesta Žilina č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva. O vypúšťaní tzv. lampiónov šťastia v ňom nebola ani zmienka.T ento problém sa opakuje každoročne. Každý účastník údajne vypúšťal lampión sám za seba a na vlastnú zodpovednosť. Nad mesto Žilina bolo včera vypustených niekoľko stoviek lampiónov, ktorých zvyšky dopadli späť do mesta na ulice, domy, stromy,” uviedol hovorca Pavol Čorba.

Večer Tisícov Želaní má aj charitatívny rozmer, peniaze z predaných lampiónov putujú na dobročinné účely. Organizátorom akcie je OC Mirage.

Aký je váš názor na Večer Tisícov Želaní? Vyjadrite sa pod článkom v diskusii alebo na facebooku


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu