Zlý technický stav vozidiel MHD? DPMŽ ich pravidelne kontroluje, plánuje aj obnovu


Foto: Zlý technický stav vozidiel MHD? DPMŽ ich pravidelne kontroluje, plánuje aj obnovu
Galéria: 2 fotky

Začiatkom týždňa sa na nás čitateľ obrátil s prosbou o zistenie informácií ohľadom spôsobilosti vozidiel MHD, keďže podľa priložených fotografií sú niektoré vozidlá vo vozovom parku Dopravného podniku mesta Žiliny v zlom technickom stave. “Dobrý deň, chcel by som poukázať na maximálnu poddimenzovanosť a zastaralosť vozového parku vozidiel DPMŽ. Kĺbové trolejbusy majú dieravé gumové harmoniky a v prípade nepriaznivého počasia do vozidla prší a dostáva sa chlad, čím sa ohrozuje zdravie a bezpečnosť cestujúcich,” uvádza čitateľ.

So žiadosťou o reakciu sme oslovili aj hovorcu mesta, ktorý nám poskytol stanovisko Ing. Jána Barienčíka, PhD., riaditeľa DPMŽ: “Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. prevádzkuje v rámci MHD v Žiline  41 autobusov a 42 trolejbusov. Z celkového počtu 83 vozidiel je 17 vozidiel starších ako 20 rokov. Pri zohľadnení náročnosti prevádzky a každodenného nasadenia v podmienkach MHD je zrejmé, že opotrebovanosť týchto vozidiel je vysoká. Napriek tejto nepriaznivej skutočnosti môžeme prehlásiť, že všetky naše vozidlá sú na prevádzku v cestnej premávke spôsobilé. Jednotlivé prevádzkou zistené nedostatky, ako sú aj spomínané perforácie spojovacích mechov riešime priebežne lokálnymi opravami na konkrétnych vozidlách. Taktiež dbáme na čistotu vo vozidlách. Každé vozidlo je po skončení jazdy povysávané a upratané. Raz za mesiac prejde každé vozidlo kompletným čistením, ktorého súčasťou je umytie celého interiéru a podľa možností aj odstránenie grafitov na stenách, stropoch a sedačkách,” uviedol na margo technického stavu vozidiel riaditeľ.

Problém je aj s označovačmi, DPMŽ okrem pravidelnej kontroly reaguje aj na podnety

“Vo vozidlách často nefungujú označovače cestovných lístkov, ako aj reproduktorov hlásenia zastávok. Vo vozidlách je často zápach a nečistota. Vozidla nemajú zabezpečené šachtové poklopy a hrozí tu vysoké riziko úrazu. Zároveň chceme upozorniť na neustále nedodržiavanie grafikonu CP. v prílohe zasielam foto,” dodal čitateľ, ktorý pridal aj fotografie. Tie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

“Funkčnosť označovačov je pravidelne kontrolovaná. Kontroluje sa odbavenie bezkontaktnej čipovej karty a funkčnosť označovačov pri tlači na papierový cestovný lístok. Pri zistení nedostatkov je označovač vymenený. Označovače sa menia aj mimo pravidelnej kontroly na podnet revízorov, cestujúcich alebo vodičov vozidiel. Vzhľadom na každodenné veľké množstvo označení sa samozrejme nedá vylúčiť prípadná porucha označovača v premávke,” odpovedá na podnet Barienčík. 

Reproduktory sú nastavené tak, aby neboli ani príliš tiché, ani príliš hlučné. “Súčasťou informačného systému vo vozidlách sú aj reproduktory, pomocou ktorých je cestujúca verejnosť informovaná o trase, zastávkach, prepravnej kontrole a pod. Všetky reproduktory vo vozidlách sú nastavené na jednotnú úroveň hlasitosti tak, aby boli dobre počuteľné a zároveň aby svojou prílišnou hlasitosťou neznepríjemňovali komfort cestujúcim. Poruchy na týchto zariadeniach sú zriedkavé a málo pravdepodobné,” doplnil riaditeľ.

Vozidlo s otvoreným poklopom by nemalo v premávke byť, nie je totiž spôsobilé

“Pre účely servisu, údržby a opráv sa v podlahe vozidiel nachádza niekoľko otvorov prekrytých poklopmi. Každé vozidlo, ktoré opúšťa pracovisko údržby, je skontrolované tak, aby boli všetky poklopy uzavreté a zaistené. Kontrolu pred jazdou vykonáva aj vodič vozidla, ktorý je pri zistení závady povinný na túto skutočnosť upozorniť službukonajúceho dispečera. Vozidlo s takouto závadou nie je v našich podmienkach spôsobilé na premávku, a preto je nepravdepodobné, že by sa do premávky dostalo. Každopádne neevidujeme prípad otvoreného poklopu, ktorý je uvedený v podnete čitateľa,” vysvetľuje Barienčík.

Nových vozidiel by sme sa mohli dočkať už budúci rok


V závere vyjadrenia Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. uviedol, že pripravuje obnovu celého vozidlového parku. Podľa zámerov by mali byť prvé nové vozidlá dodané v druhej polovici budúceho roka.Prečítajte si viac: