Od nedele platí aj v Žiline zákaz parkovania na chodníkoch. Aké zmeny pripravilo mesto?


Foto: Od nedele platí aj v Žiline zákaz parkovania na chodníkoch. Aké zmeny pripravilo mesto?

Všade tam, kde to nie je vyslovené povolené, bude od 1. októbra 2023 zakázané parkovanie na chodníkoch. Spôsobí to aktuálna novela zákona o cestnej premávke. Žilinská samospráva sa na zmeny pripravuje výmenou dopravného značenia aj informačnou kampaňou. 

V organizácii statickej dopravy na území Žiliny začalo dochádzať k veľkým zmenám už v júni 2023. Vedenie mesta vtedy totiž do svojej kompetencie prebralo parkovaciu politiku. Pri výmene značenia, ktoré momentálne prebieha, sa berú do úvahy aj nové zákonom stanovené pravidlá.

Samospráva mesta počíta vo vybraných častiach s parkovaním na chodníkoch aj do budúcna. Bude to však povolené len na riadne vyznačených miestach. „Pri zavádzaní parkovacej politiky bola v spolupráci so Žilinskou univerzitou spracovaná rozsiahla štatistická štúdia obsadenosti parkovacích miest v meste. Na základe týchto poznatkov sme nastavili systém parkovania pre jednotlivé ulice so zreteľom na účel ich využívania – rezidentské, zmiešané, návštevnícke. Práve táto úprava by mala zabezpečiť, aby občania mali dostatok miest na parkovanie a nemuseli využívať miesta, ktoré na to určené nie sú,priblížil žilinský primátor Peter Fiabáne.

Nové parkovacie miesta majú postupne pribudnúť aj na niektorých sídliskách. Na Hájiku sa začnú realizovať do konca roka 2023, ďalšie budú neskôr vybudované na Solinkách, Vlčincoch a na Hlinách. 

Samospráva v spolupráci s mestskou políciou vopred upozorňuje vodičov na blížiace sa zmeny. Na novinky vyplývajúce z novely zákona o cestnej premávke upozorňujú na svojich webových stránkach a sociálnych sieťach, ako aj formou informačných letákov. Okrem toho sa Žilina aj s ďalšími mestami zapojila do osvetového projektu www.preparkuj.me


Prečítajte si viac:


  • Trenčín
  • |
  • 07 december 2023, 12:34
Upozornenie na uzávierku ulice v Trenčíne