Mesto Žilina získalo ocenenie v národnej súťaži ETM v kategórii Aktívna samospráva


Foto: Mesto Žilina získalo ocenenie v národnej súťaži ETM v kategórii Aktívna samospráva

Medzinárodná konferencia Cyklistická doprava 2015, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v dňoch 6. a 7. októbra, bola zameraná na cyklistickú dopravu, cykloturistiku a udržateľnú mobilitu. V rámci konferencie sa uskutočnilo aj vyhodnotenie národnej súťaže Európskeho týždňa mobility 2015 (ETM) spolu s odovzdávaním cien pre víťazov v jednotlivých kategóriách.

Mesto Žilina vyhralo kategóriu Aktívna samospráva.

Podľa členov hodnotiacej komisie, Mesto Žilina vyhralo kategóriu Aktívna samospráva, pretože v Žiline najlepšie preukázali schopnosť motivovať subjekty pôsobiace na jej území k vzájomnej spolupráci a spolupatričnosti smerujúcej k realizácii aktivít a trvalých opatrení v oblasti mobility. Žilina zabodovala rôznorodosťou realizovaných aktivít, ale aj počtom inštitúcií a organizácií spolupracujúcich pri ich príprave.

Podobné ocenenie získalo mesto Žilina aj minulom roku a to v kategórii Originálna aktivita za projekt revitalizácie a rozšírenia Sadu na Studničkách. V Žiline sa počas ETM 2015 uskutočnilo viacero aktivít ako napr. súťaž Štramanda a Modrofúz, Susedské slávnosti, súťaž s DPMŽ, Veľká jesenná cyklojazda a ďalšie. Okrem toho sa počas leta doplnili drobné prvky cykloinfraštruktúry, ako sú držiaky na priechodoch pre cyklistov a bezpečnostné zrkadlá a vyznačil sa staronový úsek cyklotrasy H3 na Hlbokej ceste.

Do tohtoročnej kampane ETM sa prihlásilo 30 slovenských miest. Na Slovensku národnú kampaň ETM koordinovala aj v tomto roku rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Vo svete sa celkovo do iniciatívy ETM 2015 zapojilo 45 štátov z celého sveta, napríklad aj Japonsko,

Prečítajte si viac: