Ako veľmi zaťažujú turistické aktivity chránené oblasti? UNIZA vyvíja nové metódy monitorovania v prírode


Foto: Ako veľmi zaťažujú turistické aktivity chránené oblasti? UNIZA vyvíja nové metódy monitorovania v prírode Foto: Ilustračné/pixabay.com

Jazda na horských bicykloch, skialpinizmus či pešia turistika. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity Žiline (SvF UNIZA) bude spolu s organizáciami zo strednej Európy vyvíjať nové metódy monitorovania dopadu turistických aktivít na prírodu v chránených oblastiach.

Urobí tak v rámci participatívneho projektu HUMANITA (Human-Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on Protected Areas) v hodnote 2 396 346,70 eur, ktorý bude počas troch rokov realizovaný na Slovensku, v Taliansku, Rakúsku, Chorvátsku a Maďarsku.

Jedenásť partnerov projektu bude zároveň spolu vytvárať príbeh „spoločného dedičstva“ pre pilotné lokality, ktorými sú národné parky. Na Slovensku pôjde konkrétne o územie Národného parku Malá Fatra

„Do projektu sú zapojené katedry geotechniky a geodézie SvF UNIZA, letecká katedra FPEDAS UNIZA a Výskumný ústav vysokohorskej biológie UNIZA,“ spresnila Adriana Valentovičová z UNIZA, ktorá zároveň doplnila, že podporu pre projekt sa podarilo získať v rámci prvej výzvy programu Interreg stredná Európa.

Žilinská univerzita ako vedúci partner konzorcia ponúkne expertízu v rôznych oblastiach, od mapovania erózie pôdy na turistických chodníkoch až po návrh monitorovacích metód, ktoré by sa mohli zmysluplne využiť v praxi.

„Nové metódy by mohli byť užitočné pre manažmenty chránených území, aby zvolili čo najefektívnejší postup pre odstránenie negatívneho vplyvu turistov v miestach, ktoré sú najviac ohrozené vplyvom rôznych turistických aktivít,“ uviedla doc. Dana Sitányiová, vedúca projektu zo SvF UNIZA.


Prečítajte si viac: