Návštevníci sa nemusia báť zbytočného odpadu. Z vodného diela Žilina odstraňujú staré hniezda na neres rýb


Foto: Návštevníci sa nemusia báť zbytočného odpadu. Z vodného diela Žilina odstraňujú staré hniezda na neres rýb Foto: www.rybarska-straz.sk

V priebehu tohto týždňa začali členovia Rybárskej stráže s odstraňovaním starých hniezd, ktoré boli umiestnené do žilinského vodného diela začiatkom marca. Tie slúžili na podporu prirodzeného neresu rýb. 

„Hniezda po približne dvanástich týždňoch prestali plniť svoj účel a začali byť v štádiu rozkladu. Preto bolo po dôkladnej kontrole odstránených približne 40 kusov,“ vysvetľujú rybári. 

Hniezda sú vyrobené prevažne zo smrekovej čečiny a iných predmetov, ako kotvy, fľaše, bóje či špagát. Pri ich umiestňovaní do diela sa rybári stretli s negatívnymi reakciami okoloidúcich ľudí, ktorí si ich zamieňali s odpadom či dokonca pohrebnými vencami. 

Návštevníci vodného diela sa však žiadného zbytočného odpadu obávať nemusia.„Časť umelého materiálu z odstránených hniezd sa odloží na ďalší rok a prírodný materiál sa po vysušení na brehu zničí,“ spresňujú rybári. 

Neres pokračuje úspešne

Pri kontrole hniezd, ktoré boli umiestnené do vodnej nádrže koncom apríla a začiatkom mája, bol členmi Rybárskej stráže zistený začiatok úspešného neresu plotice a ostatných druhov rýb.

Ich hniezda budú tesne pred koncom mája skontrolované a opatrne premiestnené bližšie k brehu tak, aby nedošlo k poškodeniu ikier a aj pri kolísajúcej hladine ostali vždy pod vodou.

K presunutým hniezdam pred koncom júna plánujú pridať aj niekoľko nových, aby  vytvorili vhodné podmienky na prirodzený neres sumca veľkého. Ten sa začína množiť na prelome mesiacov jún/júl, keď teplota vody dosiahne 22 až 24 stupňov Celzia.


Prečítajte si viac: