Župa investuje do obnovy prístrojovej techniky vo svojich zdravotníckych zariadeniach


Foto: Župa investuje do obnovy prístrojovej techniky vo svojich zdravotníckych zariadeniach

Žilina, 26. marec 2014 – Aj v tomto roku čakajú zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) investície do nových prístrojov. ŽSK si ako jeden z mála krajov napriek nelichotivej situácii v zdravotníctve ponechal miestne zdravotnícke zariadenia vo vlastných rukách a snaží sa o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v plnej miere a kvalite, na ktorú majú občania kraja legitímne právo.

Župa je dnes zriaďovateľom štyroch nemocníc v Čadci, Dolnom Kubíne, Trstenej a Liptovskom Mikuláši a polikliniky v Námestove. Všetky tieto zariadenia sa snažia o vyrovnané hospodárenie. „Od roku 2006 sme z rozpočtu župy investovali do našich nemocníc viac ako 12 miliónov eur, z toho 7,3 mil. eur išlo na rekonštrukciu budov a oddelení, a čiastka 4,8 mi. eur bola použitá modernizáciu prístrojového vybavenia. Z fondov EÚ bolo v našich nemocniciach preinvestovaných 8,2 mil. eur,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.

V investíciách chcú pokračovať aj naďalej. Keďže poskytovanie zdravotnej starostlivosti je financované zdravotnými poisťovňami a nie samosprávnym krajom, župa poskytuje zdravotníckym zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky len na kapitálové výdavky. Tieto schvaľujú poslanci samosprávneho kraja najskôr v komisiách a potom na zasadnutí  zastupiteľstva. V minulom roku bolo z rozpočtu župy vyčlenených na zdravotníctvo 2,435 mil. eur.

„Kapitálové výdavky boli použité najmä na modernizáciu prístrojovej techniky, rekonštrukciu a digitalizáciu RTG oddelení, či vytvorenie nového mamologického centra, ktoré vzniká v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne. Finančné prostriedky boli použité aj na rekonštrukciu kuchyne v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne a dostavbu I. poschodia v poliklinike Námestovo. Nový šat získala ja naša najväčšia nemocnica, Kysucká nemocnica v Čadci vďaka dotácii z Úradu vlády SR,“ doplnil župan J. Blanár.

V schválenom rozpočte na rok 2014 je pre župné zdravotnícke zariadenia odsúhlasená čiastka 791 tisíc eur na obnovu prístrojovej techniky, ktorá vychádza z požiadaviek jednotlivých zariadení. V Kysuckej nemocnici v Čadci sa bude pokračovať v zatepľovaní budovy a znižovaní jej energetickej náročnosti a tiež sa počíta s nákupom kolonoskopu, monitora vitálnych funkcií, operačného stola a defibrilátorov. Na nový CT prístroj sa môžu tešiť v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne.

Významnou investíciou pre Hornooravskú nemocnicu v Trstenej bude kúpa kardiomonitora na novorodenecké oddelenie, sterilizátora na chirurgické oddelenie a biochemického analyzátora na oddelenie klinickej biochémie. Bez investícii neostane ani Liptovská nemocnica v Liptovskom Mikuláši, v ktorej bude zriadené nová jednotka intenzívnej starostlivosti na neurologickom oddelení.

„Financie pôjdu aj na zriadenie vlastných lekární v Trstenej a Námestove, ktorými si naše zdravotnícke zariadenia finančne prilepšia. Takto už druhý rok funguje nemocničná lekáreň v Kysuckej nemocnici v Čadci, kde sa osvedčila. Chceme, aby zisk z lekárni putoval naspäť do našich nemocníc a ich modernizačnej obnovy, čo následne prispeje k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov,“ dodal J. Blanár.

zdroj: Tlačová správa ŽSK


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu