Polícia radí: Bezpečne do školy aj tento rok


Foto: Polícia radí: Bezpečne do školy aj tento rok Foto: ilustračné / mulica.sk

Na zvýšenie bezpečnosti detí na cestách, predchádzanie nehôd a úrazov detí súvisiacich s cestnou premávkou polícia zintenzívni v týždni od 21. do 25. septembra 2015 počet preventívnych aktivít.
So začiatkom nového školského roku pribudlo na cestách viac motorových, ako aj nemotorových účastníkov cestnej premávky. Polícia v záujme bezpečnosti školopovinnej mládeže na cestách pripravila preventívnu akciu. Svoju pozornosť zameria najmä na nemotorových účastníkov cestnej premávky, špeciálne na deti,  ktoré v tomto období nastúpili do prvých ročníkov základných škôl. Upozorní ich na bezpečnú cestu do školy, oboznámi deti s pravidlami cestnej premávky, pripomenie povinnosť nosenia reflexného odevu a reflexných prvkov.
S nástupom detí do školy stúpa aj nehodovosť detí. Aby rodičia predišli tragédiám na cestách, je dôležité, aby dopravnej výchove svojich detí venovali veľkú pozornosť od najútlejšieho veku a sami im boli príkladom.


Dieťa nie je „dospelák“ 

Pri nácviku bezpečného správania na cestách je potrebné si uvedomiť, že s dieťaťom nemožno zachádzať ako s dospelým človekom, že jeho psychika je primeraná jeho veku. Dieťa je nepozorné, málo predvídavé, koná impulzívne a často nevie posúdiť nebezpečenstvo situácie, v ktorej sa ocitlo. Pre svoj malý vzrast má obmedzený výhľad na vozovku a aj pre vodičov je v hustej premávke ťažšie spozorovateľné. 

Ešte skôr, ako prvýkrát pôjde do školy bez dozoru dospelých, dieťa musí vedieť, že: 

• môže vstúpiť na vozovku len vtedy, ak sa pozrie vľavo, potom vpravo a zasa vľavo a len vtedy, ak sa nepribližuje automobil; 
• nesmie vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných áut, ktoré mu znemožňujú výhľad; 
• má zásadne cez cestu prechádzať po priechode pre chodcov; 
• má cez cestu prechádzať najkratším smerom – kolmo; 
• nesmie vstúpiť na vozovku, keď svieti na semafore červený signál pre chodcov; 
• môže prechádzať cez cestu na zelený signál a prechod dokončiť aj vtedy, keď sa rozsvieti červená.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo