Žilina odvolala mimoriadnu situáciu, cestári však naďalej ostávajú v pohotovosti


Foto: Žilina odvolala mimoriadnu situáciu, cestári však naďalej ostávajú v pohotovosti

Mimoriadna situácia v Žiline, ktorú krízový štáb vyhlásil počas intenzívneho a dlhotrvajúceho sneženia v piatok 3. februára pre celé územie mesta, bola samosprávou odvolaná v utorok 7. februára k 16:00 hod. Za rozhodnutím stojí stabilizácia situácie na žilinských cestách, ktoré sú v súčasnosti vyčistené, náležite upravené a sprejazdnené. Žilinskí cestári však naďalej ostávajú v pohotovosti.

Rád by som sa touto cestou poďakoval za súčinnosť všetkým zložkám, vďaka ktorým sme túto mimoriadnu situáciu zvládli a minimalizovali sme tak dopady snehovej kalamity v našom meste,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne a doplnil, že starostlivosť osôb v teréne sa netýkala len ciest, ale aj úpravy a čistenia chodníkov, schodísk, zastávok MHD, lávok či verejných priestranstiev.

Samospráva uvádza, že na cesty vyrazili počas piatka a celého víkendu všetky mechanizmy a vozidlá zimnej údržby spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s. „Počas posledných štyroch najkritickejších dní najazdili cestári takmer 9-tisíc kilometrov, spotrebovali zhruba 410 ton posypového materiálu a odviezli necelých 120 kubíkov (m3) snehu. Chodníky mesta sa odhŕňali a ručne čistili približne 1 500 hodín,“ spresnila hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Primátor považuje za dôležité pripomenúť, že Žilina má 255 km ciest, čo v prepočte na výkon údržby predstavuje 528 km vyžadujúcich starostlivosť. Chodníky boli udržiavané v celkovej dĺžke 158 km. Husté sneženie však spôsobovalo problémy aj na trasách mestskej hromadnej dopravy či v oblasti starostlivosti o dreviny.

Dopravný podnik mesta Žiliny hlásil počas piatku 150 vynechaných spojov. Situáciu na cestách sťažili 4 skrížené kĺbové autobusy a 6 kĺbových trolejbusov sa zablokovalo pod sídliskom Vlčince v smere z Košickej ulice pre problémy s výjazdom na Ulicu sv. Cyrila a Metoda,“ vysvetľuje mesto. Podľa samosprávy je v súčasnosti dôležité dočistiť zastávky a nástupištia, aby sa cestujúcim uľahčil nástup do vozidiel MHD. 

Mesto počas celého víkendu reagovalo aj na hlásenia poškodených drevín, ktoré sa pod váhou snehu úplne vyvrátili alebo nalomili. Celkovo išlo asi o 20 prípadov. „Najviac boli poškodené ihličnaté stromy druhu borovica. Pracovníci zmluvnej spoločnosti MGM Žilina, s. r. o., ktorá je správcom zelene pre mesto Žilina, tieto poškodené dreviny ošetrili, zastabilizovali a v prípade potreby ich v spolupráci s hasičmi zrezali alebo vyrúbali,“ doplnila Zigová.

Do starostlivosti o poškodené dreviny sa zapojili aj dobrovoľní hasiči. Tí zároveň výkonávali aj záchranné práce pri vyhľadávaní zablúdenej osoby v lesnom teréne Straníka či pri odstraňovaní prekážok na cestách. Pomáhali tiež pri vyslobodzovaní techniky a vozidiel mimo cesty alebo pri odstraňovaní nebezpečných ľadových cencúľov z mostných telies. Zásahov sa zúčastnili dobrovoľní hasiči z mestských častí Trnové, Zástranie, Bytčica, Brodno, Vranie a Mojšova Lúčka.Prečítajte si viac: