IT a medicína nejde dokopy? Spolupráca žilinskej nemocnice s UNIZA prepája vzdelávanie v oboch odboroch


Foto: IT a medicína nejde dokopy? Spolupráca žilinskej nemocnice s UNIZA prepája vzdelávanie v oboch odboroch Foto: Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline a Žilinská univerzita v Žiline podpísali vo štvrtok 2. februára 2023 novú Zmluvu o praktickej výučbe. Cieľom partnerstva je pokračovať v spoločnej príprave vysokokvalitných absolventov študijného programu biomedicínske inžinierstvo. Vďaka odbornej spolupráci zároveň ponesie FNsP Žilina naďalej označenie fakultná nemocnica.

Praktické vzdelávanie v oblasti prepájajúcej IT a medicínu považuje riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík za významný prínos nielen v rámci skvalitnenia štúdia, ale rovnako v rozvoji ľudských zdrojov samotného zdravotníckeho zariadenia.

„Študenti majú možnosť dostať sa do praxe už v rámci výučby, môžu sa reálne zoznámiť so skutočným prostredím nemocnice, vyskúšať si zručnosti, pri ktorých teória nestačí. Ak sa po skončení školy rozhodnú u nás zamestnať, sú výrazne lepšie pripravení, rýchlejšie sa stávajú plnohodnotnou a predovšetkým profesionálnou súčasťou pracovných tímov,“ priblížil riaditeľ FNsP Žilina

Vysokoškoláci sa tak už počas odbornej praxe dostanú na niekoľko špičkových medicínskych oddelení žilinskej nemocnice, ako je neurochirurgia, oftalmológia, oddelenie klinickej a radiačnej onkológie, lekárskej genetiky, hematológie, urológie, chirurgie, neurológie, rádiodiagnostiky, ale tiež na kardiologickú ambulanciu a ambulanciu funkčnej diagnostiky či odbor informatiky a správy systémov.

Študijný program biomedicínske inžinierstvo otvára univerzita v Žiline ako v bakalárskom, tak v inžinierskom štúdiu. Na základe novej Zmluvy o praktickej výučbe sa výrazne rozšíria možnosti odbornej praxe študentov žilinskej univerzity na oddeleniach FNsP Žilina okrem prvého aj pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania.

„Ďalšie pokračovanie a skvalitnenie štúdia biomedicínskeho inžinierstva je pre nás zásadná záležitosť, pričom je kľúčová práve spolupráca so žilinskou fakultnou nemocnicou. Prax a poznanie podmienok, v ktorých sa priamo poskytuje zdravotná starostlivosť, predstavuje pre vzdelanie našich absolventov mimoriadne významný fenomén,“ uviedol dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline Pavol Špánik.

Biomedicínske inžinierstvo je podľa neho dynamicky sa rozvíjajúci študijný program, ktorého absolventi majú široké možnosti uplatnenia sa v diagnostickej a liečebnej starostlivosti, výskume a vývoji alebo distribúcii zdravotníckej techniky a technológií. Spoluprácou oboch inštitúcií chcú tak urobiť maximum pre to, aby  boli študenti kvalitne pripravení na prácu v oblasti zdravotníctva.