Žilinská pobočka Siemens Mobility sa podieľa na transformácii starých metro liniek v Paríži


Foto: Žilinská pobočka Siemens Mobility sa podieľa na transformácii starých metro liniek v Paríži Foto: Siemens

Paríž transformuje staršie metro linky na plne automatizované systémy. Ide o jeden z kľúčových projektov pre bezproblémový priebeh Letných olympijských hier v Paríži v roku 2024. Výhodou transformácie bude priamy prístup metrom na letisko Orly z centra Paríža.

Na projekte s názvom “Grand Paris Express” sa podieľa žilinská pobočka spoločnosti Siemens Mobility, ktorá obdržala zákazku od prevádzkovateľa parížskeho metra (Régie autonome des transports parisiens) na zavedenie systému riadenia vlakov založenom na komunikácii (CBTC) pre linku 14 a vybudovanie nových plne automatizovaných liniek metra 15, 16, 17 a 18.

Práve linka 14 je kľúčovým prvkom projektu, kde sa plánuje nová plne automatizovaná tranzitná sieť pre hlavné mesto Francúzska. Predĺžená trasa linky 14 bude mať 28 kilometrov s 21 stanicami a jej modernizácia prepojí sever a juh Paríža s letiskom Orly. Ide o najväčší dopravný projekt v Európe. 

„Z Inžinierskeho centra Siemens Mobility v Žiline intenzívne pracujeme na projekte parížskeho metra, kde prioritne zastrešujeme simulácie. Na základe podkladov od zákazníka nakonfigurujeme náš interný nástroj a následne vypracujeme simulácie, prípadne vyhotovíme výkresy linky a iné požadované dokumentácie,“ uviedol vedúci tímu CBTC inžinierov v Žiline Daniel Koyš.

Spolu s kolegami už vypracovali prvotné simulácie, ktoré boli nutné pri výberovom konaní a aj vďaka nim sa podarilo projekt na modernizáciu linky 14 a taktiež liniek 15,16 a 17 vyhrať a presvedčiť zákazníka, aby si vybrali ich systém. Technológia GoA4 zabezpečí okrem iného plynulú prevádzku metra bez potreby vodiča v kabíne.


Objednávka zahŕňa výmenu existujúceho systému za nový CBTC na existujúcich traťových úsekoch a na 35 vlakoch. Ďalej Siemens Mobility nainštaluje systém CBTC na nových linkách a na celom vozovom parku, ktorý sa v roku 2024 rozrastie na 72 vlakov. Zmluva zahŕňa taktiež aj garanciu vykonávať servis počas celej životnosti systému. 

„Podstatou CBTC systému (Communication Based Train Control) je komunikácia, kedy získavame presné informácie o polohe vlaku. Moderné riešenie CBTC umožňuje skrátiť interval medzi vlakmi bez zvýšenia rizika a vytvára priestor pre ďalšie vlaky. Systém dokáže upraviť rýchlosti vlakov, aby sa zabránilo prerušovanému chodu alebo zastaveniu s možným oneskorením, čo vedie k plynulejšej jazde a šetreniu energie. Vlaky môžu bezpečne premávať v oboch smeroch a na všetkých tratiach, čím vytvárajú väčšiu flexibilitu pri reakcií na núdzové situácie,“ uviedol Daniel Koyš.

Cieľom projektu Grand Paris Express je riešiť hlavné dopravné výzvy: umožniť obyvateľom oblasti Paríža cestovať rýchlejšie a efektívnejšie, prepojiť mestské územia, ktoré majú dnes obmedzený prístup k verejnej hromadnej doprave, a vytvoriť nové príležitosti pre hospodársky rast Paríža.

„Francúzi sú nadšení, kam technológia CBTC posúva Paríž. Pred pár týždňami som sa vrátil z Paríža, kde som sa so svojimi kolegami zo Žiliny zúčastnil školenia pre projekt Grand Paris Express, nakoľko bolo rozhodnuté, že naše oddelenie sa začne postupne viac a viac zapájať do aktivít na danom projekte. S tým je spojené aj rozširovanie našich kompetencií a množstvo školení, napr. aj priamo v Paríži,“ doplnil vedúci tímu CBTC inžinierov v Žiline.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu