O zvyšovaní platu primátora mesta Žilina poslanci nehlasovali, bod z programu vylúčili


Foto: O zvyšovaní platu primátora mesta Žilina poslanci nehlasovali, bod z programu vylúčili

Jedným z bodov utorkovej ustanovujúcej schôdze Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo prerokovanie a určenie mesačného platu primátora mesta. V predkladaných materiáloch bolo navrhnuté jeho zvýšenie o 60 percent, čím by minimálny plat Petra Fiabáne stúpol zo sumy 4 287 eur na 6859,16 eur mesačne.

K tomuto bodu programu malo výhrady niekoľko poslancov. Hlavným argumentom bolo, že návrh neobsahuje informáciu o dopade na rozpočet mesta Žilina. Ten však ešte na rok 2023 nie je schválený.

„Navrhujem, sme vypustili tento bod programu a o navýšení platu primátora budeme rokovať po schválení rozpočtu mesta na rok 2023 a programového vyhlásenia na celé obdobie,“ uviedol poslanec Igor Choma s tým, že povinná, zákonom stanovená výška platu primátora by mala byť schválená. 

Pozmeňujúci návrh bol podporený všetkými hlasmi prítomných poslancov. Žilinský primátor tak zatiaľ bude mať mesačný plat vo výške stanovenej zákonom a o navýšení budú poslanci rozhodovať po schválení rozpočtu. 

Ten by mal byť prerokovaný a schválený na najbližšom decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde sa budú riešiť aj posty viceprimátorov, zloženie poslaneckých klubov, komisií zastupiteľstva, ako aj obsadenie funkcií mestských spoločností a firiem.

Klub za ZA odmieta návrh zvýšenie platu primátora

Zvýšenie platu primátora odmieta aj poslanecký klub za ZA. „V čase, keď ľudí trápi inflácia a očakávanie zvýšenia poplatkov si nevieme predstaviť, že by sme v rozpore s princípom solidarity voči občanom, tak výrazne pomohli žilinskému primátorovi zlepšiť jeho ekonomické istoty a platové podmienky,“ uviedol predseda klubu František Talapka. 

Poslanci podľa neho doteraz nemajú k dispozícii žiadne návrhy na šetrenie úradu, ktoré reálne vytvoria hrádzu na udržateľnosť verejných financií, finančné zdravie a rozvoj mesta. Samosprávy momentálne vstupujú do obdobia, kedy sa dvíhajú náklady na život. Mesto Žilina sa nevyhne zvyšovaniu daní, náporu zvyšovania energií a nákladov na rozpočet, ktoré priamo dopadnú na občanov.

„Pripúšťame, že ak pán primátor dokáže mesto previezť cez zlé časy, k požiadavke na zvýšenie platu sa vieme určite vrátiť. Pre túto chviľu sme presvedčení, že základný plat primátora určený zákonom vo vyške 4300 eur je postačujúci,” dodal predseda klubu František Talapka.