Mesto Žilina nepovolilo uzávierku podjazdu na Kysuckej ulici, zhotoviteľ stavby nedodal potrebné dokumenty


Foto: Mesto Žilina nepovolilo uzávierku podjazdu na Kysuckej ulici, zhotoviteľ stavby nedodal potrebné dokumenty

Zhotoviteľ stavby železničného uzla Žilina a zriaďovacej stanice Žilina-Teplička uverejnil na svojom oficiálnom webe informáciu o plánovanom dopravnom obmedzení na Kysuckej ulici v Žiline. Združenie pod Dubňom stanovilo predpokladaný termín úplného uzatvorenia frekventovaného podjazdu pod železničnou traťou na pondelok 14. novembra.

Na túto medializovanú informáciu pohotovo reagovalo vedenie mesta Žilina s niekoľkými upresneniami. Združenie pod Dubňom totiž do dnešného dňa (4. novembra) nedoručilo mestu žiadosť o povolenie na uzávierku časti miestnej komunikácie na Kysuckej ulici.

Takáto žiadosť musí obsahovať stanoviská všetkých dotknutých orgánov vrátane Dopravného podniku mesta Žiliny, spoločnosti SAD Žilina a dopravného inšpektorátu. Bez týchto dokumentov mesto nemôže vydať a ani nevydalo povolenie na uzatvorenie uvedeného podjazdu.

„Zástupcovia združenia boli informovaní a upozornení, že musia doručiť všetky náležitosti projektu k uzávierke v dostatočnom časovom predstihu, v opačnom prípad nemôže mesto vydať povolenie. Mesto má na vyjadrenie k povoleniu zákonom stanovaných 30 kalendárnych dní,“ vysvetlil hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Prečítajte si viac: