Krajská knižnica v Žiline naplnila Dni európskeho kultúrneho dedičstva vílami aj prednáškami o hradoch a zámkoch


Foto: Krajská knižnica v Žiline naplnila Dni európskeho kultúrneho dedičstva vílami aj prednáškami o hradoch a zámkoch Foto: Krajská knižnica v Žiline

Krajská knižnica v Žiline sa aj tento rok prostredníctvom viacerých podujatí zapojila do ďalšieho ročníka Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022, ktorého témou bolo „Sustainable heritage“ alebo v slovenskej verzii „Udržateľnosť v pamiatkach“.

Cieľom projektu je zvyšovať záujem o európske kultúrne dedičstvo a povedomie o ňom, informovať verejnosť, ako ho chrániť a udržiavať. Inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa túto ideu snažila šíriť aj prostredníctvom tradičných Knižných víl.

Tie sú súčasťou našej kultúry a sprevádzali našich predkov už od pradávna. Povesti o nich sú veľmi zaujímavé najmä pre deti v mladšom školskom veku. V Literárnom parku za knižnicou, ale aj v priestoroch knižnice sme s vílami strávili príjemné popoludnie,“ uviedla Jana Neslušanová z knižnice.

Tých najmladších prišli zabaviť víly Spievanka, Fintilka, Nôcka aj Liečivka, ktoré deti rozveselili spevom, kúzlami či voňavými čajmi a prácou v tvorivej dielničke. Prekvapením tohto ročníka bolo, že Knižné víly pozvali aj psíka Vílu a tím zo Zmyslu života.

Starší žiaci zo siedmeho ročníka sa zúčastnili prednášky s názvom Zabudnuté príbehy našich kaštieľov, hradov a zámkov. Bol im predstavený žalostný stav niekoľkých historických pamiatok na Slovensku, ktorým podľa Krajskej knižnice v Žiline, našťastie, svitá na lepšie časy.

Podobné podujatie s názvom o Hradoch a zámkoch v našom okolí  bolo zorganizované aj pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka základnej školy. „Deti sa dozvedeli, že v okolí Žiliny je niekoľko výnimočne zachovalých zrúcanín. Súčasťou podujatia bola aj tvorivá dielňa - výroba hradu podľa vlastných predstáv,“ doplnila Neslušanová.

Prečítajte si viac: