Martinská nemocnica použije financie od sponzora ako príspevok na nákup sušiaceho kabinetu pre endoskopy


Foto: Martinská nemocnica použije financie od sponzora ako príspevok na nákup sušiaceho kabinetu pre endoskopy Foto: Univerzitná nemocnica Martin

Nadácia COOP Jednota sa rozhodla venovať finančný dar vo výške 8-tisíc eur pre Internú kliniku gastroenterologickú Univerzitnej nemocnice Martin. Ten zdravotnícke zariadenie použije ako čiastkový príspevok na nákup špeciálneho kabinetu dezinfikovaných endoskopov, ktorého celková cena siaha až na 28-tisíc eur.

Sušiaci a skladovací kabinet podľa primára oddelenia gastroenterologickej diagnostiky MUDr. Michala Demetera, PhD. dezinfikuje prístroje využívané pri diagnostike vnútorných ochorení, a tým zlepšuje kvalitu a hygienické štandardy poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Kabinet zabezpečí post-procesingovú starostlivosť o prístroje, ktoré sa štandardne „prefukujú“ sterilným vzduchom a sušia sa z dôvodu, aby sa v ich kanáloch nevytvoril biofilm, ktorý je vysokorizikový z hľadiska prenosu nozokomiálnych infekcii,“ doplnil MUDr. Michal Demeter.

Symbolický šek prišli do nemocnice odovzdať predseda COOP Jednoty Slovensko a správnej rady Nadácie COOP Jednota Ján Bilinský a predseda COOP Jednoty Martin Ján Koza. „Korene nemocnice sa začali písať koncom 19. storočia. Počas celej histórie rozvoja zdravotníctva je v nej cítiť sociálny podtext, ktorý je vnímaný aj ako jedna z priorít spotrebného družstevníctva. Preto je len prirodzené, že naše aktivity smerujú aj do tejto oblasti,“ vysvetlil Ján Koza.

Prečítajte si viac: