Prvé miesto z prestížnej ankety TOP lekári na Slovensku si odniesli dve lekárky žilinskej nemocnice


Foto: Prvé miesto z prestížnej ankety TOP lekári na Slovensku si odniesli dve lekárky žilinskej nemocnice Foto: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Vo štvrtok 29. septembra 2022 sa v priestoroch bratislavského Národného futbalového štadiónu konalo vyhlasovanie výsledkov ôsmeho ročníka prestížnej ankety TOP lekári na Slovensku. Tú vyhlasuje odborný týždenník Zdravotnícke noviny, v ktorého nominácii sa tento rok objavili aj traja lekári z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.

Všetkým trom zdravotníkom sa podarilo dosiahnuť mimoriadny úspech, pričom v dvoch kategóriách došlo aj k oceneniu najvyšším titulom TOP lekár na Slovensku. „V odbore endokrinológia sa stala celoslovenskou TOP lekárkou MUDr. Marianna Korbelová z oddelenia vnútorného lekárstva „A“. Prvenstvo v špecializácii onkológia a titul TOP lekár získala primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie MUDr. Dagmar Sudeková, MBA,“ uviedla hovorkyňa FNsP Žilina Lenka Záteková.

Strieborné miesto získal v kategórii traumatológia primár oddelenia úrazovej chirurgie a vedúci lekár urgentného príjmu MUDr. Juraj Kacian, MPH. Podľa riaditeľa žilinskej nemocnice Eduarda Dorčíka výsledky celoslovenskej ankety opäť potvrdili, že v Žiline pracujú špičkoví odborníci, ktorí sa vyznačujú nielen profesionalitou, ale i ľudským a láskavým prístupom. 

Sme mimoriadne hrdí na úspech všetkých troch nominovaných kolegov a našou snahou je aj naďalej im vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky, aby mohli skvalitňovať svoju profesiu a rozvíjať oddelenie či lekársku prax v žilinskej nemocnici,“ uviedol riaditeľ FNsP Žilina.

Výnimočné úspechy obe výherkyne prekvapili. „Na onkológii máme úžasný kolektív, takže víťazstvo je zásluhou celého nášho oddelenia. Je pre nás vizitkou, že žilinská onkológia funguje dobre, že pacienti a ľudia okolo sú spokojní,“ uviedla Dagmar Sudeková.

V mojej špecializácii pracuje mnoho vynikajúcich odborníkov, ktorí by si titul TOP lekára určite zaslúžili, preto som túto cenu nečakala. Ocenenie si však veľmi vážim a považujem ho za spätnú väzbu od pacientov, ktorí sú v našej ambulancii spokojní so starostlivosťou aj prístupom,“ priblížila druhá víťazka Marianna Korbelová.

Ocenenia ankety Zdravotníckych novín TOP LEKÁRI NA SLOVENSKU 2022 pre FNsP Žilina:

1. miesto TOP LEKÁR na Slovensku v kategórii ENDOKRINOLÓGIA
MUDr. Marianna Korbelová
, lekárka odd. vnútorného lekárstva „A“ FNsP ZA
Lekárka endokrinologickej ambulancie FNsP Žilina. Vo svojej praxi sa venuje diagnostike a liečbe ochorení štítnej žľazy, realizuje tenkoihlové biopsie a zabezpečuje dispenzár pacientov s karcinómom štítnej žľazy. V ambulancii zabezpečuje tiež manažment onkologických pacientov, pacientov s metastatickým postihnutím nadobličiek alebo po rádioterapii krku, sleduje a lieči endokrinopatie vzniknuté po biologickej liečbe. Zabezpečuje liečbu pacientov sosteoporózou a v spolupráci s gynekológmi sa venuje i ženám, ktoré  majú problémotehotnieť. V rámci ambulancie vzdeláva mladých lekárov počas ich špecializačného štúdia. 

1. miesto TOP LEKÁR na Slovensku v kategórii ONKOLÓGIA
MUDr. Dagmar Sudeková, MBA
, primárka odd. klinickej a radiačnej onkológie FNsP ZA
Primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina a zároveň námestníčka zdravotnej starostlivosti a prevencie pre nechirurgické odbory FNsP Žilina. Vďaka jej otvorenému a aktívnemu prístupu sa do Žiliny podarilo priniesť viaceré nové metódy i techniky s cieľom uľahčiť a skvalitniť liečbu onkologickým pacientom. Vo svojej pozícii sa zasadila o značný rozvoj oddelenia, onkológia pod jej vedením otvorila novú lôžkovú jednotku, kompletne zmodernizovala prístrojové vybavenie, rozšírila ambulantnú časť podávania chemoterapie a vybudovala individuálne personálne zázemie pre onkologických pracovníkov. MUDr. Sudeková pracuje naďalej aj ako lekárka v ambulancii a aktívne sa tiež venuje Lige proti rakovine ako vedúca pobočky v Žiline.

2. miesto TOP LEKÁR na Slovensku v kategórii TRAUMATOLÓGIA
MUDr. Juraj Kacian, MPH
, primár odd. úrazovej chirurgie a vedúci lekár urgentného príjmu FNsP ZA
Primár žilinskej traumatológie a súčasne vedúci lekár urgentného príjmu v Žiline. Do Žilinypriniesol a rozšíril mnohé  významné výkony, ako endoprotetické operácie ramena a lakťa, kde ako prvý implantoval totálne náhrady ramenného kĺbu a lakťa z dôvodu úrazu. Dodnes sa podieľa na edukácii týchto typov operácií na ďalších pracoviskách v rámci celého Slovenska. Pôsobí ako školiteľ úrazovej chirurgie pre lekárov z Česka, Slovenska i Poľska. MUDr. Kacian umožnil na oddelení rozvoj spinálneho programu, ktorým FNsP Žilina zabezpečuje nadregionálnu starostlivosť, a pod jeho vedením sa na žilinskej traumatológii rozvíja chirurgia ruky. V čase jeho pôsobenia vo funkcii medicínskeho riaditeľa sa významnou mierou zaslúžil o zaradenie urgentného príjmu v Žiline do siete urgentných príjmov II. typu.

Prečítajte si viac: