Jesenný zber odpadu odštartuje od budúceho týždňa v mestských častiach Budatín, Zádubnie a Zástranie


Foto: Jesenný zber odpadu odštartuje od budúceho týždňa v mestských častiach Budatín, Zádubnie a Zástranie Foto: Ilustračné

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje obyvateľom mesta, že od 6. septembra do 23. októbra 2022 budú na území mesta rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na odloženie objemných komunálnych odpadov.

V najbližší týždeň od utorka 6. septembra do nedele 11. septembra sa odpadu môžu zbaviť obyvatelia mestských častí Budatín, Zádubnie a Zástranie. Následne počas ďalších týždňov budú kontajnery postupne rozmiestňované aj v ďalších častiach mesta. O termínoch a miestach vás budeme ďalej informovať.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá a obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod.

Predmety, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu Žilinčania odovzdať do zberných dvorov v Považskom Chlmci, kde prijímajú aj zelený odpad, alebo na Jánošíkovej ulici v Žiline. Zberné dvory sú správnou voľbou aj počas roka, kedy obyvateľom nie sú k dispozícii veľkokapacitné kontajnery.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Umiestnenie kontajnerov v mestských častiach:

Budatín

 • Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice)
 • Na starej hradskej (odbočka k Budatínskemu hradu) – neskôr presun za železničnú trať 
 • Radová ulica (začiatok ulice) - neskôr presun na koniec ulice
 • križovatka Dolnej ulice a ulice Závoz
 • Ulica slovenských dobrovoľníkov (pri cintoríne)
 • nad Sivou ulicou

Zádubnie

 • Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti) - neskôr presun na stred ulice 
 • Zádubanská ulica (pri kultúrnom dome)
 • Zádubanská ulica (pri cintoríne)
 • Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice)
 • Richtárska ulica (stred mestskej časti)

Zástranie 

 • Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu)
 • Kostolná ulica (pri obchode „Mineza“)
 • Na chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti) 
 • Stará dedina - neskôr presun na Kultúrnu ulicu (kultúrny dom) 
 • Ulica Jána Mičicu (pri poľnohospodárskom družstve) 
 • Hore humnami (pri cintoríne)

Prečítajte si viac: