Koučing ovplyvňuje život: V kľúčových situáciách Vás nasmeruje správnym smerom


Foto: Koučing ovplyvňuje život: V kľúčových situáciách Vás nasmeruje správnym smerom

Ján Grebáč pochádza z Oravy, z veľkej rodiny, ktorá ho vždy učila samostatnosti a pomoci druhým. Počas mladosti, ako každý z nás, uvažoval o profesiách, ktoré by mu priniesli dobrý zárobok a zabezpečili slušný život. Kľúčové udalosti ho však prinútili prehodnotiť svoje zámery a zamyslieť sa akou cestou sa vydať ďalej. Teraz, ako kouč, pomáha ľuďom v životných situáciách nájsť správny smer.

„Nikdy som sa nezamýšľal, čo by ma skutočne napĺňalo, pri plánovaní života som sa pozeral len na profesie, ktoré by mi priniesli dobrý zárobok. Avšak nečakané situácie ovplyvnili moje zmýšľanie a priviedli ma k zisteniu, že čas, ktorý nám bol daný chcem využiť hodnotne. Prihlásil som sa na štúdium filozofie, ktoré moje hľadanie správneho smeru znásobilo a stalo sa rozhodujúcim faktorom určujúcim čo v živote chcem.“

Z akého dôvodu ste sa rozhodli pre štúdium filozofie?
To, že by som chcel o filozofii vedieť viac, som si uvedomil počas štúdia na strednej škole. Bola to akási intuícia, zatiaľ iba podvedomé vnímanie toho, že by ma niečo také skutočne zaujímalo. Filozofiu som začal neskôr študovať na vysokej škole. Nezískal som iba vedecké poznatky, ale najmä celkom iný spôsob nazerania na svet. Postupne som sa začal zamýšľať nad tým, ako vôbec človek funguje. Uvažoval som nad princípmi aj hodnotami – zistil som, že v ľuďoch nie sú prirodzene dané, ale vyvíjajú sa.

Ako vás štúdium filozofie priviedlo ku koučingu?
Počas štúdia, kam ma dostal istý vnútorný impulz, som sa postupne stretával s rôznymi etickými teóriami, ktoré obohatili môj pohľad na to, čo znamená žiť dobrý život, a umožnili mi nahliadať na veci s objektívnym odstupom. Uvedomil som si, že pokiaľ chcem niečo zmeniť, je len na mne či to dokážem. Hľadal som si cestu k sebe samému, prehodnotil som svoje priority a hodnoty a uvedomil si, čo v skutočnosti chcem. Zistil som, že vonkajšie okolnosti nemôžem vždy ovplyvniť. Môj život a jeho smerovanie však áno.

Možnosť zmeny a možnosť rozhodnutia sú pre mňa nesmierne dôležité. Priniesli ma až do bodu, kedy by som sa rád o svoju cestu a nadobudnuté poznanie podelil s ostatnými. S ľuďmi, čo sa možno tiež ocitli na životnej križovatke a váhajú kam vykročiť, alebo s tými čo stagnujú a túžia nájsť samých seba a životný zmysel. Ja som seba samého našiel a rád by som pomocou koučingu uľahčil túto cestu aj druhým.

Na vašej stránke komunikujete pojmom Eudaimonia, čo znamená?
Pojem eudaimonia pochádza zo starovekej gréčtiny. Vyjadruje najvyšší ľudský cieľ - blaženosť. Podľa Aristotelovho učenia možno blaženosť dosiahnuť rozvíjaním cností, istých zručností charakteru, ktorých správna miera je u každého človeka špecifická. Moja služba ako kouča spočíva v napomáhaní koučovanému nájsť vhodnú mieru týchto cností a tým dosiahnuť šťastný blažený život.

Priblížili by ste nám, čo si môžeme pod koučingom predstaviť a čo je jeho zmyslom?
Koučing je osobný rozhovor medzi koučom a koučovaným. Je to štýl mentálneho tréningu – nástroj, ktorý pomáha zlepšiť kvalitu života alebo vyriešiť životnú situáciu. Dá sa to prirovnať napríklad k telu – rovnako ako ho môžeme určitým spôsobom zdokonaľovať, takisto je tu aj myseľ, ktorú dokážeme trénovať a posúvať.

Ako prebieha takýto rozhovor?
Ešte pred stretnutím je dobré uvedomiť si, že kouč nie je psychológ ani psychiater. Koučing nie je poradenstvo ani mentoring. Často sa stretávam s tým, že klienti majú inú predstavu o tom, čo koučing naozaj je. Prvá otázka, ktorú sa ich opýtam je, či vedia, o čom takýto rozhovor je a aké sú ich očakávania. Tým, že sa koučing týka oblastí, ktoré klienta určitým spôsobom trápia a v ktorých sa chce posunúť ďalej, netreba ho vždy vnímať ako takpovediac príjemný „pokec“.

Aké schopnosti pri rozhovore využívate?
Mimoriadne dôležitá je schopnosť kouča správne sa pýtať. Pri rozhovore sa odhaľujú možnosti a riešenia. Často klientom kladiem otázky, ktoré ich môžu rozrušiť. Prinútia ich však zamyslieť sa a ponúknu pohľad z inej perspektívy. Niekedy stačí stretnutie jedno, inokedy je potrebné stretnúť sa viackrát. Z rozhovoru by mal klient odchádzať s určitým uvedomením alebo plánom, čo sa následne ďalej prejaví aj v jeho živote.

Na aký typ koučingu sa zameriavate?
Špecializujem sa predovšetkým na najvyhľadávanejší life koučing – vzťahové témy, osobný rozvoj či rozvoj komunikačných schopností. Pri tejto tematike je mimoriadne dôležitá vzájomná dôvera. Kouč si s koučovaným rozoberie víziu, vytvorí základný plán alebo vytvorí impulz k tomu, aby sa sen či cieľ uchopili do realizovateľnejšej podoby.

Aké vzdelanie človek potrebuje, aby sa stal koučom?
Koučing je zatiaľ na Slovensku slobodným povolaním. Má však svoje pravidlá, štandardy a zastrešuje ho oficiálna medzinárodná koučingová asociácia ICF. Etický kódex zároveň stanovuje vlastnosti a pravidlá, ktoré z kouča robia kouča.

Ja som absolvoval akreditovaný výcvik s vyše sto odbornými hodinami s najskúsenejšou koučkou na Slovensku. Po záverečnej skúške som obdržal osvedčenie o absolvovaní prípravy, ktorú zastrešujú ministerstvá školstva a práce. Tu je možno základný rozdiel medzi tým, či je kouč vo svojej oblasti aj vzdelaný, alebo či ide skôr o „životného guru“, ktorý na základe svojich skúseností sprostredkúva veci a celé to zaobalí do koučingu.

Pomohlo vám správne nastavenie mysle v nepríjemných životných situáciách, v ktorých ste sa ocitli?
Áno, už viackrát, spomeniem možno jednu. Minulý rok sa nám s dobrým kamarátom stala nešťastná udalosť, zasypala nás lavína. Ocitli sme sa v situácii, kedy sme boli na hranici života a smrti. Dokázali sme si našťastie privolať pomoc a spolupracovať so záchranármi. Myslím, že správne nastavenie mysle nás dostalo do stavu, kedy sme nepodľahli panike a namiesto toho sme verili, že ak budeme bojovať, inak ako pozitívne to dopadnúť nemôže.

Pre koho je koučing určený?
Správne nastavenie mysle pomáha ľuďom lepšie zvládať životné situácie a uvedomiť si, že človek má mnoho možností, z ktorých si môže vyberať a, ktoré môže ovplyvniť. Ak sa niekto ocitne v určitom stave a myslí si, že nemá východiskovú cestu, kouč mu môže pomôcť túto cestu odkryť. Rád by som ľuďom ukázal ako otvorenie mysle dokáže pozitívne vplývať na smerovanie ich života. Preto, ak má ktokoľvek chuť na seba pracovať a zistiť o tejto službe viac, budem rád za každý rozhovor, v ktorom najprv ozrejmím, čo za koučingom stojí a ako vie človeka posunúť ďalej.

Kontaktovať ma môžete na: info@eudaimonia.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na mojej webovej stránke www.eudaimonia.sk.

Viac informácií získate na:


Zdroj: PR Eudaimonia