Mestskí policajti v Žiline: Okrem zadržiavania páchateľov trestných činov sme zabránili aj viacerým samovraždám


Foto: Mestskí policajti v Žiline: Okrem zadržiavania páchateľov trestných činov sme zabránili aj viacerým samovraždám

Práca mestskej polície je mnohokrát spojená s náročnými situáciami. Mestskí policajti v Žiline sa počas svojej 12-hodinovej nepretržitej služby stretávajú aj s výtržnosťami, poškodzovaním verejno-prospešných zariadení či ruvačkami.

Oslovili sme preto zástupcu náčelníka Mestskej polície Žilina Martina Matejku, ktorý nám prácu žilinských mestských policajtov priblížil o kúsok viac. V rozhovore sa dozviete okrem iného aj o rozdieloch medzi službou mestského policajta počas pracovných dní a víkendových dní, o najčastejších prípadoch, s ktorými sa stretávajú, či o divokých 90. rokoch, v ktorých si to svoje zažili aj príslušníci mestskej polície.

Počas služby mestskej polície, ktorej som sa zúčastnila aj ja, som si všimla, že hliadky mestskej polície sa pohybujú v určených lokalitách. Akým spôsobom si rozdeľujú časti mesta a koľko hliadok býva počas služby v teréne?
V zmysle platnej rajonizácie, je územie mesta Žilina rozdelené do 6 okrskov. Táto rajonizácia, ktorá bola súčasťou organizačnej zmeny, umožnila od 1. 1. 2021 zriadenie dvoch ďalších policajných staníc na Vlčinciach a Hájiku, dvoch miest prvého kontaktu na ul. Jarná a Gaštanová, a zabezpečila tak efektívny dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku na území celého mesta 24/7, s možnosťou rýchlej reakcie vo forme preverenia, zákroku a zásahu príslušníkov mestskej polície bez omeškania.

Minimálne personálne zabezpečenie zmien je určené vnútorným predpisom tak, aby bolo možné zasiahnuť vo všetkých okrskoch a zároveň bolo dostatočne pokryté aj centrum mesta. A to nie len hliadkami určenými na dohľad nad verejným poriadkom, ale aj riešenie statickej a dynamickej dopravy.   

Aké typy hliadok máte?
Príslušníci mestskej polície sú zaradzovaní do peších hliadok, motorizovaných hliadok a cyklistických hliadok. Novinkou je motocyklová hliadka.

Domnievam sa, že práca počas pracovného týždňa v porovnaní s víkendom býva o čosi menej náročnejšia… Je to tak?
Každá služba je iná, niečím typická a vplýva na ňu nie len obdobie dňa, ale aj ročné obdobie. Napr. pre pracovný deň v bežnom týždni je typický výskyt väčšieho pohybu obyvateľov a zvýšenej mobility, čo, samozrejme, vplýva na charakter prejedávaných priestupkov, čiže dopravných. Popoludní evidujeme skôr narúšania verejného poriadku a občianskeho spolunažívania. Zatiaľ čo počas zimy sú večery pokojnejšie, jar, leto a jeseň sa nesie v znamení rôznych pouličných aktivít ľudí, z ktorých mnohé končia zákrokom príslušníkov mestskej polície.

O aké prípady ide najčastejšie počas dňa?
Počas dňa sa najčastejšie jedná o riešenia na úseku statickej a dynamickej dopravy, preverovania oznamov obyvateľov na zlé parkovanie, odchyt túlavých psov a menej závažné narušenia verejného poriadku na území mesta.

...a vo večerných hodinách?
Vo večerných hodinách ide najčastejšie o rušenie nočného pokoja, konzumáciu alkoholu na verejnosti, znečisťovanie verejného priestranstva, konzumáciu alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov, poškodzovanie verejno-prospešných zariadení, výtržnosti a ruvačky. Málokto vie, že príslušníci mestskej polície sa často podieľajú na zadržaní páchateľov trestných činov a hľadaných osôb.

V neposlednom rade je nutné spomenúť preverovanie ležiacich osôb (v roku 2021 ich bolo 400) a poskytovanie pomoci zraneným osobám príslušníkmi mestskej polície, ktorí absolvovali profesionálny kurz prvej pomoci ukončený riadnou skúškou. Okrem zdravotníckych batohov prvej pomoci boli do vybavenia zaradené automatické externé defibrilátori (AED).

Ďalej súčinnosť poskytovaná zásahovým jednotkám Hasičského a záchranného zboru pri likvidácii požiarov nehnuteľností, motorových vozidiel a verejno-prospešných zariadení. Často je vykonávaný zvýšený dohľad v súvislosti s konaním rôznych podujatí, preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na konzumáciu alkoholu neplnoletými osobami atď. Útvar tiež vykonáva ochranu objektov s využitím pultu centralizovanej ochrany. Taktiež pracuje s marginalizovanými skupinami. Naše činnosti majú široký záber.


Spomínate si na nejakú udalosť, ktorá z vášho pohľadu bola závažnejšia?
V priebehu roka je mimoriadnych udalostí pomerne veľa. Najväčšiu hodnotu má však záchrana ľudského života. Nie raz vykonali naši príslušníci kardiopulmonálnu resuscitáciu u ľudí, ktorí vďaka včasnej a pohotovej pomoci prežili. Evidujeme aj niekoľko zabránení samovražde, keď sa našim príslušníkom podarilo suicidanta zachrániť.

Evidujete aj zneužívanie linky mestskej polície?
K zneužívaniu linky 159 dochádza len veľmi zriedka. Stáva sa, že obyvatelia nahlasujú domnelé protiprávne konanie, ktoré v skutočnosti nie je v rozpore so zákonom, no z ich pohľadu ide o protispoločenskú činnosť, ktorá im prekáža alebo ich trápi. Keďže sme tu pre ľudí, často postačuje na vyriešenie problému konzultácia, rada, dohovor na mieste alebo mediácia.

V drvivej väčšine sú však oznamy obyvateľov oprávnené. Operačné stredisko ich denne prijme niekoľko desiatok. Ide o prípady od oblasti dopravy, cez verejný poriadok a občianske spolunažívanie až po dopravné nehody, požiare, trestné činy a ohrozenia života a zdravia.

Stali sa aj udalosti, pri ktorých bol vážne ohrozený život mestského policajta?
V pamäti kolegov dlho rezonovala prestrelka po Gorilovej smrti v centre mesta a výbuch nálože na Štôlni, kde boli príslušníci mestskej polície ako prví. V uplynulých rokoch, keď stúpa agresivita ľudí, sme zaznamenali rôzne útoky na našich príslušníkov – verejných činiteľov. Štatisticky najpočetnejšie je ohrozovanie policajtov nožom a útok motorovým vozidlom.

Rizikové boli aj zákroky proti davu futbalových chuligánov, kedy sa mestskí policajti bránili pred útokmi kameňmi. Osobne si spomínam na udalosť, keď narkoman pod vplyvom pravdepodobne omamných látok, ohrozoval zákazníkov jednej prevádzkarne nožom. Pri služobnom zákroku sa o nôž porezal. Následne vyhlásil, že má nevyliečiteľnú hepatitídu typu C a prskal na nás krv, ktorá nás rôzne zasiahla. Po niekoľko týždňovom napätí bol však u všetkých kolegov nález na ochorenie, našťastie, negatívny.

Poslednou udalosťou bol konanie mladíka, ktorý počas vianočných sviatkov navštívil stanicu mestskej polície s kanistrom benzínu, začal benzín rozlievať pred vchodom objektu, pričom benzínom oblial aj prítomných príslušníkov mestskej polície. Následne sa zapaľovačom pokúsil poliate plochy zapáliť, čomu bolo zabránené použitím donucovacích prostriedkov. Naši príslušníci však zažívajú aj úsmevné situácie. Napr. keď je predmetom oznamu používanie toaliet pre zdravotne ťažko postihnuté osoby človekom bez hendikepu. Prípadne oznam z augusta, aby sme upozornili cestárov na nadchádzajúcu tuhú zimu a dostatok posypového materiálu.      

Stretávate sa v rámci služby poväčšine stále s tými istými páchateľmi?
Pri udalostiach, ktorých sa zúčastňujú ľudia bez domova alebo osoby holdujúce iným návykovým látkam, ako je alkohol, áno. Totožné je to aj pri osobách závislých na alkohole, ktoré vyhľadávajú rovnaké miesta. Evidujeme aj „matadorov“ na úseku dopravných priestupkov.

Na sociálnych sieťach vnímame reakcie na mestskú políciu negatívnejšie. Stretávate sa s tým aj na uliciach?
Anonymita sociálnych sieti a pocit bezpečia a nedotknuteľnosti za klávesnicou, vytvárajú podmienky na často nezmyselné útoky na náš stav. V drvivej väčšine sa jedná o nepravdy a osočovanie prameniace z neznalosti našej práce, predsudkov, prípadne frustrácie alebo negatívnej skúsenosti s mestskou políciou vo forme sankcie za protiprávne konanie.

V prostredí ulice je to však úplne iné. Áno, agresivita ľudí stúpa a policajti čelia verbálnym útokom. Ide však o ojedinelé situácie, ktoré naši muži a ženy v službe zvládajú s prehľadom. Evidujeme množstvo poďakovaní za pomoc obyvateľom, pochvál za asistenciu a súčinnosť orgánom verejnej a štátnej správy. A to je satisfakcia, ktorá má hodnotu a motivuje, pričom prekoná negatívne prejavy na sociálnych sieťach. 

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: