Národná rada bude v najbližších dňoch rozhodovať o zrušení Krajského súdu v Žiline


Foto: Národná rada bude v najbližších dňoch rozhodovať o zrušení Krajského súdu v Žiline Foto: ilustračné

V týchto dňoch by sa poslanci Národnej rady SR mali zaoberať pozmeňovacím návrhom k reforme súdnej mapy.

Z návrhu vyplýva, že na Slovensku by mali ostať zachované len tri krajské súdy, a to v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Krajský súd v Banskej Bystrici by mal mať pracoviská v Trenčíne a v Žiline.  

Aktuálny návrh súdnej mapy počíta s tým, že v územnom obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici bude až 11 okresných súdov, napríklad v Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Martine, Prievidzi, Rimavskej Sobote, Trenčíne, Zvolene či Žiari nad Hronom.


Žilina je prirodzeným dopravným uzlom, geografickým centrom severozápadného Slovenska a zároveň spádovým centrom regiónu. Ak by sa fungovanie krajského súdu v Žiline do budúcna zúžilo len na vysunuté pracovisko Krajského súdu v Banskej Bystrici, mohla by sa zhoršiť dostupnosť odvolacieho súdu pre občanov z terajšieho územného obvodu Krajského súdu v Žiline. 

„Pre chýbajúcu infraštruktúru môže byť Krajský súd v Banskej Bystrici podľa môjho názoru menej dostupný pre účastníkov súdnych konaní, sudcov a justičných zamestnancov nášho kraja, regiónov Oravy, Liptova, Turca, Kysúc či Považia,“ reaguje na pozmeňovací návrh reformy súdnej mapy primátor Žiliny Peter Fiabáne a dodáva, že k tejto téme aktívne komunikuje aj s primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom. Ten rovnako preferuje myšlienku zachovania Krajského súdu v Žiline, do ktorého územného obvodu by mohol patriť aj Trenčín. 

Od novej súdnej mapy možno očakávať nielen zrýchlenie súdneho konania a funkčný mechanizmus náhodného výberu sudcov, ale aj zlepšenie kvality súdnych rozhodnutí.

„Rozumiem snahám Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré chce rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia pre ľudí a zároveň lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie pre sudcov. Verím ale, že diskusie o ďalšom smerovaní súdov a ich reorganizácii budú reflektovať aj pohľad samosprávy a potreby občanov,“ dodáva Fiabáne.  

Prečítajte si viac: