Žilina pripravuje revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Hliny IV, pribudnúť má zeleň aj parkovacie miesta


Foto: Žilina pripravuje revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Hliny IV, pribudnúť má zeleň aj parkovacie miesta Foto: Odkaz pre starostu / Roman Šimo

Žilinská samospráva plánuje zrevitalizovať ďalší vnútroblok. Potvrdzuje to zverejnené územné rozhodnutie. ktoré nadobudlo právoplatnosť na konci januára tohto roka. Podľa dokumentu má ísť o verejný priestor na ulici Čajakova na sídlisku Hliny IV.

Predmetom riešenia revitalizácie verejného priestoru sú vegetačné a sadové úpravy, doplnenie nových spevnených plôch pre peších, doplnenie, nových plôch pre parkovanie osobných automobilov a osadenie prvkov mobiliáru a drobnej architektúry ako lavičky, smetné koše alebo stojany na bicykle. Nový mobiliár zahŕňa aj smetné koše na exkrementy.

Do obnovy vnútrobloku spadajú aj detské ihriská a nové verejné osvetlenie. Jedným z cieľov je zvýšiť podiel zelene a podiel polopriepustných spevnených plôch. Všetky spevnené plochy majú byť vyspádované smerom k zeleni. Súčasťou je sústava trvalkových záhonov, ktorých úlohou bude zachytávať dažďovú vodu.

„Projektová dokumentácia rieši systém vodozádržných opatrení pozostávajúcich z vytvárania polopriepustných povrchov ako sú betónová zámková dlažba  na peších chodníkoch, zatrávňovacie eko tvárnice na parkovacích státiach, mlátové chodníky a detské ihriská s povrchovou úpravou - kôra/piesok/štrk,“ spresňuje územné rozhodnutie.

Revitalizácia sa dotkne statickej dopravy tak, že pôvodných osem parkovacích miest rozšíria o dve nové a zároveň vybudujú spevnenú plochu pre ďalších päť vozidiel. Vďaka prevedeniu zo zámkovej dlažby budú v budúcnosti možné opravy inžinierskych sietí bez vážnejších zásahov a poškodení.

Prečítajte si viac: