Sirotár a priľahlý kláštor v centre Žiliny budú mať opäť pôvodnú podobu, obnova je vyčíslená na 1,2 milióna eur


Foto: Sirotár a priľahlý kláštor v centre Žiliny budú mať opäť pôvodnú podobu, obnova je vyčíslená na 1,2 milióna eur

Na barokovom jezuitskom kláštornom komplexe na Mariánskom námestí v Žiline začali počas minulého roka s komplexnou obnovou a reštaurovaním exteriéru. Kláštor, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, spravuje od konca 20. storočia františkánske mužské rehoľné spoločenstvo nazývané aj kapucíni. Prípravy a zabezpečovanie finančných zdrojov na rekonštrukciu trvalo niekoľko rokov.

„Fasáda kláštorného kostola Obrátenia sv. Pavla - tzv. Sirotára - bude prezentovaná v pôvodnej podobe z obdobia svojho vzniku v polovici 18. storočia v kontrastnej takmer čierno-bielej farebnosti. Spoza technickej ‚opony‘ sa už črtajú niektoré výsledky minuloročnej sezóny, ale na záverečné odhalenie si budeme musieť ešte trochu počkať. Čaká nás naozaj veľké barokové prekvapenie“, uvádza Krajský pamiatkový úrad Žilina na sociálnej sieti.

Celkový rozpočet na reštaurovanie je vyčíslený na sumu 1 218 508 eur. Projekt je spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré naň poskytlo prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške viac ako 877-tisíc eur. Zvyšok pochádza z príspevkov, zbierok a darov dobrovoľníkov a je možné ho aj podporiť cez transparentný účet vytvorený na tento účel.

Transparentný účet na obnovu pamiatky je zriadený na: transparentneucty.sk/#/ucet/SK6109000000005054590723

Prečítajte si viac: