Dnes večer bude svietiť Budatínsky hrad na zeleno, zapojí sa tak do výzvy na podporu ochrany prírody


Foto: Dnes večer bude svietiť Budatínsky hrad na zeleno, zapojí sa tak do výzvy na podporu ochrany prírody Foto: Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj sa už dnes 30. októbra večer zapojí do celoslovenskej výzvy na podporu ochrany životného prostredia a opatrení na zmiernenie klimatickej zmeny. Výzva prebieha tak, že sa známe a významné budovy po celom Slovensku rozsvietia zelenou farbou. V meste Žilina bude takto nasvietená krajská dominanta Budatínsky hrad.

Aktivitu organizuje Britské veľvyslanectvo v Bratislave v súvislosti s konferenciou OSN o zmene klímy COP26, ktorá už túto nedeľu začne v Glasgowe. Lídri z celého sveta, vrátane tých zo Slovenska, budú spoločne rokovať o ambicióznych cieľoch na záchranu planéty.

Aktívnu účasť Žilinského kraja ocenil veľvyslanec Nigel Baker

„Množstvo pozitívnych odpovedí a rôznorodosť stavieb, vrátanie viacerých slovenských dominánt, ktoré sa k nám pridajú, ma naozaj potešilo. Je to veľmi povzbudzujúci signál z rôznych častí slovenskej spoločnosti vrátane vládnej, akademickej, kultúrnej, mediálnej a ďalších, že im na ochrane planéty záleží. Očakávame, že COP26 prinesie zásadný a praktický zlom z hľadiska zníženia emisií a ochrany životného prostredia. A aj Slovensko zohrá svoju rolu,” uviedol veľvyslanec.

Žilinská župa si vytýčila ako kľúčovú oblasť vysporiadania sa s klimatickou zmenou v aktuálne pripravovanom Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+. V strategickom dokumente rozpracúva okrem iných nástrojov vodozádržné opatrenia v krajine, podporu infraštrukúry v národných parkoch alebo budovanie cyklodopravnej siete pre ekologickú mobilitu.

„Rozsvietenie hradu je symbolické gesto pre veľkú vec, ktoré napĺňame reálnymi činmi. Pri plánovaní našich aktivít zohráva hľadisko ochrany životného prostredia dôležitú úlohu. Energetická efektívnosť budov je tak už dnes dôležitým aspektom pri rekonštrukciách a nových investičných plánoch,“ uviedla županka Erika Jurinová.

Krajská samospráva sa zapojila do dvoch medzinárodných projektov na zlepšenie stavu ovzdušia a zníženia negatívnych dopadov dopravy na životné prostredie. Pracuje tiež na Nízkouhlíkovej stratégii ŽSK zahŕňajúcej samotný Úrad a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Prečítajte si viac:

Zdroj: Žilinský samosprávny kraj