Rozloženie trolejbusov v sieti DPMŽ je rovnomerné


Foto: Rozloženie trolejbusov v sieti DPMŽ je rovnomerné

Nespokojnosť študentov, ktorí cestujú na linke č.14, sa s príchodom letných dní vystupňovala. V čase, kedy jazdia zo školy, teda medzi 13. až 15. hodinou, majú byť údajne nasadzované len staré vozidlá. Cestovanie v nich je náročné najmä z dôvodu vysokého tepla a absencie klimatizácie. Systém nasadzovania trolejbusov sme preverovali priamo na DPMŽ.

Rovnomerne pre všetkých

Nových trolejbusov je spolu 15, Dopravný podnik sa ich snaží nasadzovať rovnomerne. “Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (DPMŽ) vypravuje na trolejbusové linky 15 nových trolejbusov, z toho 8 kĺbových a 7 sólo trolejbusov. Filozofiou DPMŽ pri nasadzovaní týchto nových trolejbusov na jednotlivé linky bolo, aby si ich výhody mohli „užívať“ všetci cestujúci, nielen cestujúci vybranej linky, vybraného sídliska. Preto sa objavujú trolejbusy rovnomerne na všetkých trolejbusových linkách,” uvádza dopravno-prevádzkový námestník Ing. Ján Šimko.

Linka 14 navyše patrí medzi nosné linky celej dopravnej siete, preto nie je možné obsadiť ju modernými trolejbusmi počas všetkých spojov. “Na linke č. 4 a 14, ktoré sú nosnými linkami celej siete, sa tieto nové nízkopodlažné trolejbusy nasadzujú každodenne na min. 4 služby. Ostatné sú nasadzované na linky č. 6 a 7. Keďže je na linkách č. 4 a 14 najhustejší interval (v špičke je to 10 min.), je na týchto linkách nasadzovaný najväčší počet vozidiel, celkovo 9. Je teda jasné, že nie je možné zabezpečiť so 4 vozidlami, aby bol každý spoj nízkopodlažný. Navyše, systém vykonávania spojov na linke č. 4 a 14 je taký, že po vykonaní spoja na linke č. 4 prechádza vozidlo na linku č. 14. Po jeho ukončení ide opäť na linku č. 4. Je to z dôvodu trasy linky a jej typu, ako okružnej linky. Preto sa opäť môže zdať, že je tých nízkopodlažných spojov málo. Chceme podotknúť, že prehľad nízkopodlažných spojov je možné si pozrieť na cestovných poriadkoch na web stránke, na zastávkach v mobilnej aplikácii,” dopĺňa Šimko.

Klimatizáciu pre cestujúcich zatiaľ nemá žiadne vozidlo

Ani nové trolejbusy však nemajú klimatizáciu pre cestujúcich, navyše je priestor pre vetranie oknami menší. “Záverom chceme podotknúť, že ani nové ani staré trolejbusy nie sú vybavené klimatizáciou priestoru pre cestujúcich. Nové trolejbusy majú iba klimatizovaný priestor vodiča. (Nové autobusy značky Solaris, ktorých prevádzka začala 14.11.2014 už majú klimatizovaný aj priestor pre cestujúcich). Zároveň podotýkame, že v starých trolejbusoch sú posuvné bočné okná výrazne väčšie, ako je tomu u nových trolejbusov, takže nás zaráža fakt, že cestujúci majú takýto pocit, že v nových trolejbusoch nie je tak teplo,” uzavrel dopravno-prevádzkový námestník.

Nové trolejbusy pribudli koncom roka 2013, približne od začiatku roka 2015 pribudlo aj WiFi v 15 trolejbusoch siete DPMŽ.

Prečítajte si viac: