Takmer stokilového medveďa zo Sučian usmrtil zásahový tím. Riešenie považuje za krajné


Foto: Takmer stokilového medveďa zo Sučian usmrtil zásahový tím. Riešenie považuje za krajné Foto: zasahovytim.sopsr.sk

Štvorročná samica s hmotnosťou 94 kilogramov trápila obyvateľov Sučian niekoľko mesiacov, počas ktorých prenikala až k ich domom a hľadala tu potravu. Jedinca síce monitoroval zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý funguje pri Ministerstve životného prostredia SR, avšak obyvatelia museli niekoľko mesiacov znášať materiálne škody ako poškodené ploty alebo kompostéry. Tomu je koniec, tím sa rozhodol tohto jedinca eliminovať. K rozhodnutiu prispeli aj desiatky sťažností a hlásení o výskyte v blízkosti ľudských obydlí:

„Medvedica ničila majetok miestnych obyvateľov, najmä kompostéry či odpadové nádoby. Členovia Zásahového tímu len v tomto roku vykonali v obci 25 hliadok a opakovane sa pokúšali odplašiť tohto jedinca z intravilánu. Okrem Zásahového tímu pre medveďa hnedého na lokalite vykonávali hliadkovaciu činnosť aj zamestnanci NP Veľká Fatra a NP Malá Fatra. Na predmetnú medvedicu evidoval Zásahový tím pre medveďa hnedého vyše 70 sťažností a hlásení o jej výskyte v intraviláne a v blízkosti ľudských obydlí,“ informuje Zásahového tímu Štátnej ochrany prírody SR pre medveďa hnedého.

Problémom pri riešení situácie bolo, že medveď nereagoval na žiadne zo snáh o jeho zastrašenie: „Skúšali sme všetko od plašenia svetlom, hlukom, cez paintballové strelivo, výstrely z poplašnej pištole a až po medvedí sprej,“ vysvetlil Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu Štátnej ochrany prírody SR pre medveďa hnedého. Jedinec nejavil známky plachosti a tým pádom predstavoval nebezpečenstvo pre miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov tejto obce. Neplachosť jedinca ilustruje aj video z priestoru pred rodinným domom.


Ku krajnému riešeniu sa zásahový tím odhodlal najmä preto, aby ochránil životy miestnych obyvateľov. Len pred niekoľkými dňami totiž na Liptove došlo k prvému prípadu napadnutia človeka medveďom s následkom smrti. Lesníci zo štátneho podniku v súvislosti s udalosťou pripomenuli, že žiadajú o výrazne vyšší odstrel jedincov medveďa hnedého. Súčasná populácia má byť až trojnásobne vyššia oproti stavu spred dvadsiatich rokov.

Odborníci zo zásahového tímu sú ale opatrnejší v navrhovaní riešení a využívať elimináciu považujú za vhodné až v obdobne krajných prípadoch, kedy jedinec stratil plachosť:  „Usmrtenie jedincov medveďa považujeme za najkrajnejšie riešenie, kedy plašenie jedincov nie je účinné,“ uzavrel Slašťan. Medvedica bola usmrtená eutanáziou.

Prečítajte si viac: