Lesníci tvrdia, že počet medveďov stúpol za 20 rokov trojnásobne. Za dekádu ulovili v oblasti nešťastia štyroch jedincov


Foto: Lesníci tvrdia, že počet medveďov stúpol za 20 rokov trojnásobne. Za dekádu ulovili v oblasti nešťastia štyroch jedincov Foto: ilustračné - Janko Ferlič

Prvé usmrtenie človeka medveďom na Slovensku, ku ktorému došlo v lokalite Banskô, otvorilo širokú verejnú diskusiu o tom, či je populácia medveďov v jej súčasnej intenzite udržateľná a ako majú postupovať jednotlivé orgány pri eliminácii rizika.

Lesníci zo štátneho podniku LESY SR, Odštepný závod Liptovský Hrádok, boli od predvčerajšieho dňa súčinní pri vyšetrovaní usmrtenia muža z Liptovskej Lužnej. Vykonaná pitva napokon potvrdila predbežne lekárske závery a muž zomrel na následky poranení, ktoré mu spôsobil medveď. Ide o prvé oficiálne potvrdené usmrtenie človeka najväčšou šelmou.

Pri nešťastnej udalosti pripomínajú LESY SR, že dlhodobo sa zvyšujúca populácia medvedej zveri na Slovensku sa dostala v niektorých lokalitách až na kritickú hranu a početnosť šelmy je tu na takej úrovni, že pri prepočte pripadá jeden medveď na 300 hektárov. Štátny podnik tvrdí, že za posledné dve dekády stúpol počet medveďov na Slovensku trojnásobne.

„Podľa analýzy Technickej univerzity vo Zvolene z roku 2014 bolo na našom území potvrdených minimálne 1256 jedincov. Podľa štatistiky vedenej Národným lesníckym centrom vo Zvolene bola početnosť medveďa hnedého na Slovensku k 31.3. 2020 na úrovni 2760 kusov.  Za posledných 6 rokov to predstavuje nárast o 1504 jedincov. Ak vezmeme do úvahy fakt, že v roku 2000 bola početnosť populácie na Slovensku 700 až 900 jedincov, početnosť populácie medveďa hnedého stúpla za posledné dve desaťročia trojnásobne.“

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Žiadajú poľovnícky manažment populácie, odstrelov chceli viac ako vykonali

Riešením má byť podľa nich poľovnícka regulácia a znižovanie početného stavu, čím by sa mohlo predchádzať rizikovým stretnutiam človeka s medveďom, a aj prípadným tragickým udalostiam. Lesníci vyzvali príslušné ministerstvá a predstaviteľov v rôznych záujmových skupinách, aby pristúpili na rokovanie ohľadom ďalšieho postupu v manažmente populácie medveďa hnedého na Slovensku:

„Medveď hnedý je našou najväčšou šelmou, ktorá zastáva svoje postavenie v prírode a bez pochýb sem aj v 21. storočí patrí. Zároveň však treba poznamenať, že jej početnosť by mala byť na takej úrovni, aby bola zabezpečená stabilita populácie, ale aj vzájomná symbióza človeka s medveďom.“

Štátni hospodári pripomenuli, že za posledných šesť rokov ulovili v štátnych revíroch 19 jedincov. V mieste tragédie pritom žiadali o odstrel niekoľkých desiatok kusov, reálne za poslednú dekádu ulovili len štyroch jedincov:

„Od roku 2010 boli len v pôsobnosti Odštepného závodu Liptovský Hrádok, kde k nešťastiu došlo, podané žiadosti o regulačný lov medveďa hnedého v počte 48 jedincov. Z toho bol schválený lov 8 jedincov medveďa hnedého. Z tohto počtu 8 jedincov, kvôli prieťahom v schvaľovacom procese bol povolený lov 4 jedincov v čase, keď už medvede boli zaľahnuté na zimný spánok a ich lov už nebolo možné zrealizovať. Preto skutočný lov predstavoval v danej oblasti len 4 jedince,“ uzatvorila Marína Debnárová, hovorkyňa štátneho podniku LESY SR.


Prečítajte si viac: