Obce Terchová a Horná Tižina majú v súvislosti s vtáčou chrípkou nariadené opatrenia


Foto: Obce Terchová a Horná Tižina majú v súvislosti s vtáčou chrípkou nariadené opatrenia Foto: ilustračné / pixabay.com

Obec Terchová dnes 31. januára 2020 zverejnila správu, ktorá informuje o povinnostiach pre chovateľov hydiny a vtáctva. Opatrenia sa vydávajú na základe potvrdenia vírusu vtáčej chrípky u kury domácej v obci Stará Bystrica (okres Čadca). Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona Č. 39/2007 Z. z.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina nariaďuje fyzickým osobám - vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí vykonať nasledovné opatrenia pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.Vymedzuje pásmo dohľadu: 

 • katastrálne územie obce Horná Tižina, celé katastrálne územie 
 • katastrálne územie obce Terchová osady - Mihovci, Panská Lúka, Bukovina, Jankovci, Vyšní Repáňovci, Kvočkovci, Šípková

Obec Terchová vyzýva chovateľov v uvedených osadách aby najneskôr do 4.2.2020 nahlásili na obecnom úrade počet všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí.

Za týmto účelom RVPS Žilina nariaďuje v pásme dohľadu: 

 1. Vykonať do 05.2.2020 súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí  v písomnej forme a tento zaslať na RVPS Zilina do 05.02.2020. 
 2. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
 3. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
  a.    dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné  vtáky chované v zajatí,
  b.    zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
  c.    voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  d.    bezodkladne oznámiť‘ na RVPS Zilina (tel. 041/7631235. 0907305202, 0907120483, 0907829796 ) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
  - pokles príjmu krmiva a vody o viac ako 20%
  - pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni
  - týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%
  - akýkoľvek klinický prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku. 
  Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu
 4. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia vtáčej chrípky každej osobe. ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde. 

 Ďalej RVPS Žilina zakazuje:

 • Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny. vajec a iného vtáctva v uvedených obciach.
 • Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Zilina
 • Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou. hnojom a kalom z chovov v uvedených lokalitách bez povolenia RVPS Zilina
 • Konanie trhov. výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných
 • Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov. 

Termín: do odvolania

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: