Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo projekt Bližšie k tradíciám, zapojilo sa až 350 detí


Foto: Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo projekt Bližšie k tradíciám, zapojilo sa až 350 detí Foto: Krajské kultúrne stredisko Žilina

Bližšie k tradíciám sa dostali deti počas rovnomenného projektu, ktorý pre žiakov materských, základných a stredných škôl pripravilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline.

Cieľom projektu bolo priblížiť tradičnú ľudovú kultúru deťom a mládeži, poukázať na jej hodnotu a význam v našej spoločnosti, vysvetlenie zvykov a obyčajov, ich význam vážnosť a zmysel, ale tiež vzbudiť u detí záujem o tradičné ľudové remeslo a naučiť ich zručnostiam, ktoré im chýbajú.

Od septembra do decembra sa do projektu zapojilo cca 350 detí prostredníctvom vopred objednaných prednášok a remeselných dielní. Ďalších približne 70 detí sa zúčastnilo obhliadky vianočnej výstavy tradičných remeselných výrobkov, počas ktorej videli živé ukážky ľudovoumeleckej tvorby a tiež obhliadky tradičnej ľudovej izby, v ktorej ich slovom sprevádzala etnologička.

Počas tvorivých remeselných dielní sa deti pod vedením lektorov učili: plstenie, servítkovú techniku, drôtovanie, prácu so šúpolím či zdobenie medovníkov. Tvorivá činnosť prinášala deťom radosť, zvyšovala kreativitu, trpezlivosť a zlepšovala jemnú motoriku. Z každej remeselnej dielne si deti odniesli svoj výrobok, ktorý si sami vyrobili.

Základnou témou prednášok boli kalendárne obyčaje z tradičnej kultúry Slovenska - žatevné práce a dožinky, dušičky, stridžie dni, adventné a vianočné zvykoslovie. Deti sa interaktívne zapájali do obsahu prednášok - výroba dožinkového venca, liatie olova na Ondreja, príprava tradičného štedrovečerného stola a učili sa aj vianočné vinše.

Prednášok a remeselných dielní sa zúčastnili aj pedagógovia, ktorí získané poznatky budú môcť ďalej využiť v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Projekt Bližšie k tradíciám finančne podporilo Mesto Žilina.

Prečítajte si viac:


Zdroj: Krajské kultúrne stredisko Žilina