ŽSR informujú o plánovaných výlukách počas budúceho týždňa v Žiline, na Kysuciach aj Orave


Foto: ŽSR informujú o plánovaných výlukách počas budúceho týždňa v Žiline, na Kysuciach aj Orave Foto: ilustračné

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) informujú o výlukách počas 42. týždňa roku 2019. Na viacerých úsekoch železničných tratí v Žilinskom kraji budú realizované práce, ktoré sa dotknú prevádzky vlakových spojení. 

Výluka v úseku Dlhá nad Oravou - Oravský Podzámok

 • 15. októbra v čase od 7.30 hod. do 24.00 hod.
 • 16. októbra v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod.
 • 17. októbra od 00.00 do 18.00 hod.

V rámci výluky sa opraví hydroizolácia mosta v km 28,797. Práce zahŕňajú rezanie koľajníc, vybratie koľajových polí dĺžky, odťaženie štrkového lôžka, opravu prasklín a rozrušeného betónu dosky mosta, zriadenie odvodnenia a drenáže za oporami mosta, rozprestretie geotextílie a izolačnej fólie na celý mostný objekt, zasypanie izolácie ochrannou vrstvou jemného štrkopiesku, predštrkovanie výkopu koľajovým štrkom, rozhrnutie a úprava štrku, položenie koľajových polí, dosypanie koľajového štrku, úpravu smeru a výšky koľaje pred mostom, na moste a za mostom a úpravu koľajového lôžka do profilu. 

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Dlhá nad Oravou - Dolný Kubín, Dlhá nad Oravou - Trstená budú nahradené autobusovou dopravou. 

Výluka v úseku Dlhá nad Oravou - Oravský Podzámok 

 • 15. októbra v čase od 7.30 hod. do 24.00 hod.
 • 16. októbra v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod.
 • 17. októbra od 00.00 do 18.00 hod. 

Počas výluky sa opraví priecestie v km 27,641 (SP0211). Zriadi sa dočasné náhradné železničné priecestie v km 27,665 z užitého materiálu. Zriadenie náhradnej cestnej komunikácie bude zo štrku, montáž dočasného dopravného značenia uzávierky železničného priecestia a vyznačenie obchádzkovej trasy pre cestné motorové vozidlá bude cez náhradné železničné priecestie v km 27,665.

Cestná doprava bude presmerovaná dopravným značením na obchádzkovú trasu cez náhradné železničné priecestie v km 27,665. Obchádzková trasa a dočasné cestné dopravné značenie sa zruší po skončení uzávierky železničného priecestia.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Dlhá nad Oravou - Dolný Kubín, Dlhá nad Oravou - Trstená budú nahradené autobusovou dopravou.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Výluka v úseku Čadca - Turzovka 

 • 14. októbra v čase od 7.50 hod. do 24.00
 • 15. - 17. októbra v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod.
 • 18. októbra od 00.00 hod. do 014.50 hod.

Počas uvedenej výluky sa opraví most v km 0,845. Práce zahŕňajú rezanie koľajníc, demontáž upevňovadiel, vybratie koľajníc, demontáž starých mostníc, očistenie oceľovej konštrukcie v mieste montážnych spojov, zváranie prasklín na oceľovej konštrukcii, odbúranie záverných múrikov, debnenie, armovanie záverných múrikov, betónovanie záverných múrikov, čistenie a náter horných pásnic, osadenie oceľovej konštrukcie na opravené ložiská, montáž nových mostníc, vloženie a upevnenie koľajníc, zváranie, dosypanie koľajového štrku, úprava štrkového lôžka koľaje do profilu, smerová a výšková oprava koľaje pred a za mostom.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Čadca - Turzovka budú nahradené autobusovou dopravou.

Výluka v úseku Žilina - Bytčica

 • 15. októbra od 7.20 hod. do 13.20 hod.

Počas uvedenej výluky sa upraví geometrická poloha koľaje, upraví sa štrkové lôžko koľaje, zvaria sa koľajnice a pokosí okolie trate. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Žilina - Bytčica budú nahradené autobusovou dopravou. 

Výluka v úseku Lietavská Lúčka - Rajec 

 • 17. - 18. októbra od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Počas uvedenej výluky sa upraví geometrická poloha koľaje, upraví sa štrkové lôžko koľaje, zvaria sa koľajnice a pokosí okolie trate. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Žilina - Rajec, Bytčica - Rajec a Lietavská Lúčka - Rajec budú nahradené autobusovou dopravou.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

Prečítajte si viac:


Zdroj: ŽSR