Cenu Žilinského samosprávneho kraja udelia špičkovej vedkyni, partizánovi aj manželom Feldekovcom


Foto: Cenu Žilinského samosprávneho kraja udelia špičkovej vedkyni, partizánovi aj manželom Feldekovcom Foto: ilustračné - Žilinský samosprávny kraj

Na dnešnom rokovaní schválili župní poslanci aj návrh na udelenie ocenenia Cena Žilinského samosprávneho kraja pre Jaroslava Prokopa, Gabrielu Nosáľovú, Oľgu Feldekovú a Ľubomíra Feldeka. O výbere z množstva nominácií od verejnosti rozhodla päťčlenná komisia v zložení: 

RNDr. Peter Dobeš - podpredseda ŽSK
Ing. Peter Weber – podpredseda ŽSK
Mgr. Martin Hromada, PhD. – riaditeľ odboru kultúry ŽSK
Mgr. Renáta Jaloviarová – vedúca oddelenia informácií ŽSK
PhDr. Peter Polák – vedúci oddelenia zahraničných vzťahov 

Prílohou predkladaného návrhu sú aj životopisy štyroch osobností, ktorým udelia ocenenie.

Pán MVDr. Jaroslav Prokop sa narodil v Dolnom Kubíne v roku 1925, kde prežil svoje detstvo a celý svoj život. Pred druhou svetovou vojnou boli pre český pôvod otca vystavení tlaku ľudákov, čo sa stupňovalo aj v Dolnom Kubíne so vznikom Slovenského štátu a Hlinkovej gardy. Už ako študent gymnázia prejavoval odpor voči nacizmu, spolu s ďalšou mládežou sa zapájal v Dolnom Kubíne do záškodníckych akcií proti nemeckým vojskám, ktoré prechádzali cez mesto smerom na Poľsko. Neskôr pomáhal starému otcovi pri prevádzaní utekajúcich väzňov z poľských koncentračných táborov, aby sa napokon stal sám brancov a neskôr partizánom. 

Celý životný príbeh nájdete na tomto odkaze 

Pani prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. sa narodila v roku 1942 v Dolnom Dubovom, od roku 1956 žije v Martine, kde absolvovala Strednú zdravotnícku školu a Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je autorkou alebo spoluautorkou 14 vedeckých monografií a 669 vedeckých prác na ktoré získala vo svetovej literatúre 1 291 citačných ohlasov. Ďalej vychovala dvoch profesorov, jednu docentku a 16 doktorandov, ktorí úspešne získali titul PhD. Bola vysoko aktívna v rôznych odborných komisiách – napríklad – 8 rokov bola podpredsedníčkou Vedeckej rady SAV, 16 rokov členkou komisie pre liečivá ŠUKL, členkou Akreditačnej komisie vlády SR, ČR a SAV, 8 rokov predsedníčkou Akademického senátu na JLF UK v Martine. Profesorka je uznávanou vedeckou osobnosťou, ktorá šíri dobré meno nielen Jesseniovej lekárskej fakulte, ale aj Žilinskej župe a celému Slovensku. 

Celý životný príbeh nájdete na tomto odkaze

Manželia Oľga a Ľubomír Feldekovci sú rodákmi zo severného Slovenska a dodnes majú k rodnému kraju veľmi blízky vzťah. Spoznali sa v oravskej obci Nižná, kde obaja vtedy pracovali v podniku Tesla, ktorý vyrábal televízory. Aj po odsťahovaní sa do Bratislavy nezabudli na rodný región, ktorý pri každej možnej príležitosti propagujú. Oľga Feldeková je slovenská prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička, ktorá vyrastala v Tvrdošíne. Spisovateľ Ľubomír Feldek študoval na stredných školách v Senici a v Žiline, kde v roku 1954 zmaturoval. Po skončení strednej školy študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave slovenský jazyk a literatúru. Už počas štúdií začal pracovať ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá. Odtiaľ musel v októbri 1958 odísť. V rokoch 1960 – 1961 pracoval ako redaktor závodného časopisu v Nižnej na Orave. Obaja patria k uznávaným a pozitívnym osobnostiam nielen vo svojej profesii, ale aj mimo nej.  

Celý životný príbeh nájdete na tomto odkaze


Prečítajte si viac: